Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Για την εταιρείας μας, «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικά.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει για εσάς, καθώς και πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη, συνεπώς, η παρούσα δήλωση θα ενημερώνεται και τροποποιείται ανά διαστήματα και κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.alphatv.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος»), προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. 

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της Εταιρείας μας, ενδέχεται να συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Πληροφορίες που καταγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές του Ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένων της IP διεύθυνσής σας, του λογισμικού και της έκδοσης του πλοηγού σας, του λειτουργικού σας συστήματος, της πηγής παραπομπής σας, της διάρκειας της επίσκεψής σας, των σελίδων που αναγνώσατε, κ.λπ.
 • Πληροφορίες που τυχόν καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στον Ιστότοπο ή/και ως αποδέκτης ενημερωτικών δελτίων/Newsletters, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε σε έρευνα που τυχόν διεξάγεται μέσω του Iστοτόπου μας,  ενδεχομένως να συλλέξουμε δημογραφικά δεδομένα ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Εάν επιλέξετε να δηλώσετε συμμετοχή/συμμετέχετε σε πρόγραμμα (ιδίως στάδιο επιλογής συμμετεχόντων), τηλεπαιχνίδι, διαγωνισμό, προωθητική ενέργεια ή κλήρωση, που διεξάγεται στο πλαίσιο προγράμματος του σταθμού μας / της εν γένει δραστηριότητας της Εταιρείας μας, ενδεχομένως να συλλέξουμε προσωπικά σας στοιχεία/δεδομένα, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους διεξαγωγής των ανωτέρω και συμμετοχής σας σε αυτά.
 • Εάν επιλέξετε να δηλώσετε συμμετοχή/συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, προωθητικές ενέργειες ή εν γένει δραστηριότητες/ προγράμματα του σταθμού μας μέσω οποιουδήποτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να συλλέξουμε, ορισμένες πληροφορίες από τον λογαριασμό σας, όπως το e-mail σας, φωτογραφίες σας, κ.λπ.
 • Εάν μας στείλετε βιογραφικό ή αίτηση πρόσληψης θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που εσείς θα μας προωθήσατε (βλ. και σχετική «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης /βιογραφικό σημείωμα»).
 1. Πως χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

 Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία/δεδομένα για:

 • τη διαχείριση του Ιστότοπου
 • την παροχή των υπηρεσιών μας
 • την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το επιθυμείτε και στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε – μπορείτε, εντούτοις, οποιαδήποτε στιγμή ναμας ενημερώσετε πως δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το/ είστε «συνδρομητής» στο ενημερωτικό μας δελτίο
 • στατιστικές πληροφορίες
 • τη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων
 • την προστασία του Ιστοτόπου
 • τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου
 • την ενημέρωσή σας σχετικά με την δήλωση συμμετοχής/ τη συμμετοχή σας σε τηλεπαιχνίδια, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις ή προγράμματά μας
 • για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας
 • για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό να σας προσφέρουμε πιο προσωπικές υπηρεσίες.
 1. Ποια είναι η Νομική Βάση Επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

 • Η συγκατάθεσή σας
 • Το εκάστοτε έννομο συμφέρον μας και, ειδικότερα:
 • για νομικούς λόγους, όταν η επεξεργασία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
 • για την εκτέλεση μιας σύμβασης (μετά από πρόταση και αποδοχή λ.χ. συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια, δήλωση συμμετοχής σε πρόγραμμα κ.ο.κ),
 • για την βελτίωση των υπηρεσιών μας: με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών και κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες,
 • για την ασφάλεια των συστημάτων μας: ώστε να προστατεύουμε τα υπολογιστικά και επικοινωνιακά συστήματα και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργούν σωστά και βελτιώνονται διαρκώς.
 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Με σκοπό την παροχή καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργαζόμενες εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως εταιρίες διεξαγωγής ερευνών, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών κ.ο.κ. Οι εν λόγω εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο οριζόμενο μεταξύ μας (ήτοι της Εταιρείας μας και των εν λόγω εταιρειών, ως εκτελούντων την επεξεργασία) συμβατικό πλαίσιο.

 1. Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που απαιτείται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • κρυπτογράφηση
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

Επίσης, ζητάμε από τους συνεργάτες μας και τους παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων σας.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετάτε, να διορθώνετε, να επικαιροποιείτε ή τροποποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ. Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των εκάστοτε σκοπών αυτής της Δήλωσης, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό και κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων. Σε περίπτωση που είναι εκτυπωμένα σε χαρτί, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση καταστροφέα εγγράφων ή με αποτέφρωση των έντυπων εγγράφων ή άλλως και, εφόσον είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης επαναφοράς ή αναδόμησης των στοιχείων.

 1. Πως να επικοινωνείτε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση, με τον τρόπο κατά τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας,  επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, μέσω email, στη διεύθυνση dpo@alphatv.gr.

 

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27.9.2018. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην Ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την Ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες που διεξάγονται από την "ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."

 

Σε κάθε περίπτωση εκ μέρους της «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») [η οποία, είναι νομίμως λειτουργών πάροχος (εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης) οπτικοακουστικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, που μεταδίδεται τηλεοπτικά υπό το λογότυπο «Α»] προκήρυξης/ανακοίνωσης διαγωνισμού ή/και κλήρωσης ή/και κάθε είδους προωθητικής ενέργειας με κλήρωση (εφεξής η «Ενέργεια»), για τη διεξαγωγή των οποίων δεν καταρτίζονται και δημοσιεύονται ειδικότεροι προς τούτο «όροι συμμετοχής/διεξαγωγής» (μέσω των οποίων θα καλύπτεται και το ζήτημα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων), ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 

1./ Η υλοποίηση/διεξαγωγή εκάστοτε Ενέργειας απαιτεί και προϋποθέτει τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, με τα απαραίτητα κάθε φορά για τη συμμετοχή τους στοιχεία (περιλαμβανομένων και «απλών» προσωπικών δεδομένων), μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, του ονόματος και επωνύμου των συμμετεχόντων, τυχόν username, τηλεφώνου, ηλικίας, e-mail, διεύθυνσης κατοικίας κ.ο.κ., ανάλογα με τις τον τρόπο/όρους διεξαγωγής της Ενέργειας. Ρητά ορίζεται ότι, τα εκάστοτε κατά περίπτωση εκ μέρους της Εταιρείας εκζητούμενα (από τους συμμετέχοντες) στοιχεία θα περιορίζονται κατά το δυνατό στα απολύτως ουσιώδη/ αναγκαία στοιχεία, ανάλογα και με τους σκοπούς που προορίζονται να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την Ενέργεια. Τα ως άνω κατά περίπτωση στοιχεία των συμμετεχόντων στην Ενέργεια συλλέγονται από την Εταιρεία (και τους συμβατικά συνδεόμενους με αυτή προστηθέντες της), ως αυτά της παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα (συμμετέχοντες) και εισάγονται σε βάσεις δεδομένων, ώστε να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης διεξαγωγής και υλοποίησης της Ενέργειας, ιδίως, συλλογής συμμετοχών, τυχόν αξιολόγησης, διαγωνισμού, κλήρωσης, δημοσιότητας αποτελεσμάτων, καθώς και της παράδοσης/παραλαβής των δώρων αλλά και τυχόν χρήσης στιγμιοτύπων (φωτογραφιών/βίντεο) για προωθητικούς της Ενέργειας σκοπούς κ.ο.κ., πάντοτε στο πλαίσιο των περιγραφόμενων εδώ  σκοπών και υπό τις εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικές ρυθμίσεις. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται, κατά περίπτωση, να κοινοποιεί τα ανωτέρω δεδομένα, για την εκπλήρωση/εκτέλεση μέρους των σκοπών της παρούσης, σε τρίτα (νομικά ή φυσικά) πρόσωπα (ως εκτελούντες την επεξεργασία) και δη (α) σε προστηθέντες/συνεργάτες της, με τους οποίους θα συνδέεται κάθε φορά συμβατικά, καθώς και (β) στα πρόσωπα (νομικά/ φυσικά) που προσφέρουν τα δώρα κάθε Ενέργειας, για την επικοινωνία τους με τους εκάστοτε Τυχερούς/Νικητές σχετικά με/για την παράδοση/ παραλαβή των δώρων και ενδεχομένως προς το σκοπό και εκ μέρους τους «προβολής» της ενέργειας, μέσω ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της, του ονοματεπώνυμου/ username του/ων νικητή/ών ή Τυχερού/ών μέσω των ιστοτόπων τους ή σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής ή άλλως, κατά τα υπό 2 κατωτέρω αναφερόμενα, υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι θα τους παρέχονται μόνο για συγκεκριμένη χρήση/ σκοπούς και διάρκεια.

 

2./ Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει, κατά περίπτωση, το όνομα και επίθετο ή/και username (εφόσον ιδίως η Ενέργεια διεξάγεται μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης) του/ων νικητή/ών ή τυχερού/ών και τυχόν επιλαχόντων κάθε Ενέργειας, τόσο τηλεοπτικά (μέσω του τηλεοπτικού προγράμματος του Alpha, στο πλαίσιο του οποίου η Ενέργεια διεξάγεται ή/και άλλου προγράμματος ή/και του εν γένει προγράμματος του σταθμού), όσο και μέσω του ιστότοπου, της «εφαρμογής» για έξυπνες συσκευές της Εταιρείας ή/και σελίδων της τελευταίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλως, καθώς και, μέσω του ιστότοπου ή/και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τυχόν (φυσικού/ών ή νομικού/ών) προσώπου/ων που προσφέρει/ουν κάθε φορά το/α εκάστοτε δώρο/α της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Εταιρεία και τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που προσφέρουν τα δώρα δύνανται να προβούν και σε παντός τύπου, με τα παραπάνω μέσα/τρόπους, προωθητική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με την Ενέργεια και το δώρο γεγονότος, όπως ενδεικτικά φωτογραφίες /βίντεο κατά την παραλαβή του δώρου από το νικητή/τυχερό κλπ., οι δε εκάστοτε συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους σε κάποια Ενέργεια συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, παγωμένες εικόνες, φωτογραφίες κλπ.) κατά τα ανωτέρω, τυχόν υλοποιηθούν κατά την διάρκεια/ εξ’ αφορμής αυτής ή κατά την παραλαβή τυχόν δώρου τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές/τυχεροί. Οίκοθεν νοείται ότι, ο εκάστοτε νικητής/ τυχερός δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης φύσεως αμοιβής ή αποζημίωσης για τους ανωτέρω λόγους, τυχόν δε άρνηση αυτού ως προς τα παραπάνω νομιμοποιεί την Εταιρεία να του αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.

 

3./ Η συμμετοχή σε κάποια Ενέργεια προϋποθέτει και συνιστά την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του συμμετέχοντα του ιδίου ως ενήλικα (άνω των 18 ετών) ή τυχόν νόμιμου κηδεμόνα του (στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος), για την κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς και την οριζόμενη στην παρούσα διάρκεια και την αποδοχή των οριζόμενων στην παρούσα δήλωση όρων. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές/τυχερούς κάθε Ενέργειας συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτών για την, κατά περίπτωση, χρήση του ονόματός τους (ή username ή άλλων στοιχείων τους) και ενδεχομένως της εικόνας τους (κατά τα ανωτέρω) με σκοπό την δημοσιοποίηση της Ενέργειας και των αποτελεσμάτων της, για τη χρήση και επεξεργασία των κατά περίπτωση αναγκαίων για το σκοπό της Ενέργειας στοιχείων/ προσωπικών δεδομένων τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα.

 

4./ Κάθε συμμετέχων στην Ενέργεια (ή τυχόν νόμιμος κηδεμόνας του) εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του (του ιδίου ή/και του κηδεμονευόμενου) στην εκάστοτε Ενέργεια. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει/παρέξει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας μαζί του ή τυχόν μη παράδοση του δώρου του  θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων.

 

5./ Η Εταιρεία θα διατηρεί τα κατά τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για διάρκεια έως δώδεκα (12) μηνών μετά το πέρας της σχετικής Ενέργειας στο πλαίσιο της οποίας αυτά θα έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο.

 

6./ Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της εκάστοτε Ενέργειας ή να μεταβάλλει κατά την κρίση της τους όρους της και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή τα δώρα αυτής χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, δυνάμενη ακόμη και να ματαιώνει αυτή, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τους συμμετέχοντες και χωρίς πέραν τούτου να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το λόγο αυτό έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα, πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των δώρων της εκάστοτε Ενέργειας, ιδιότητες που αυτά αναγράφουν ή για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση τους, για τα οποία ευθύνονται μόνο τα πρόσωπα που τα προσφέρουν. Κάθε συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται ότι (εκτός εάν άλλως κατά περίπτωση αποφασιστεί από την Εταιρεία), από/με μόνη τη συμμετοχή του σε κάποια Ενέργεια και χωρίς να είναι νικητής/ τυχερός κατά τα αποτελέσματά της, δεν θα κερδίσει κάποιο δώρο ή λάβει οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα ή άλλης φύσεως αμοιβή ή αποζημίωση σε σχέση με μόνη τη συμμετοχή του ή/και την κατά το παρόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

 

7./ Κάθε συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκεί τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση της Εταιρείας (Θέση Πέτσα Βακαλοπούλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, τ.κ. 15351, Αττική) ή ηλεκτρονικό μήνυμα  στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@alphatv.gr), δωρεάν εκτός εάν (κάποιο/ κάποια από αυτά) επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε και θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Εφόσον κάποιος συμμετέχων ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο και πρόνοια για την ικανοποίηση του αιτήματός του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εφόσον φυσικά αυτή είναι εφικτή και αφού ενημερώσει προηγουμένως το συμμετέχοντα - υποκείμενο, είτε περί του ότι θα προβεί στην ικανοποίησή του, είτε ότι, η ικανοποίησή του δεν είναι δυνατή, γνωρίζοντάς του τους λόγους, που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Επίσης, κάθε συμμετέχων διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της (www.dpa.gr).Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στους υποβάλλοντες αίτηση πρόσληψης/βιογραφικό σημείωμα.

Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου (εφεξής ο «Ιστότοπος») της εταιρείας «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής  η «Εταιρεία»), όσον αφορά στην υποβολή μέσω αυτού αίτησης πρόσληψης/ βιογραφικού σημειώματος, υπόκειται, πέραν των αναφερόμενων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» όρων, και στους παρόντες, ειδικότερους, όρους και προϋποθέσεις. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση πρόσληψης μέσω του Ιστότοπου  ή μέσω e-mail, όπως επίσης και να υποβάλετε συνοδευτικά ηλεκτρονικά έγγραφα και βιογραφικά σημειώματα.

Παρακαλούμε  σημειώστε ότι, με την οικειοθελή, κατά τον τρόπο αυτό, υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας συναινείτε στην εκ μέρους της Εταιρείας αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων και πληροφοριών αυτών, για τους σκοπούς που αναλύονται κατωτέρω στην παρούσα.

Παρακαλούμε όπως, κατά την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων δεν κοινοποιείτε ευαίσθητα («ειδικών κατηγοριών») προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως αυτά ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής  ο  «Κανονισμός»). 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αρχική εκτίμηση της αιτήσεως (και των τυχόν λοιπών εγγράφων), ο έλεγχος αυτής, η επιλογή του υποψηφίου και η εξέταση της ενδεχόμενης πρόσληψης, αλλά και η πιθανή επανεκτίμηση αυτής σε ύστερο χρόνο. Πριν την πρόσληψή σας, εφόσον χρειαστεί να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε τρίτο πρόσωπο, δεν θα προβούμε στην αποκάλυψη αυτή χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο και με την εξαίρεση τυχόν αποκάλυψης, η οποία λαμβάνει χώρα προς επιβεβαίωση των τυχόν αναφερόμενων στην αίτησή σας συστάσεων και στην οποία ρητώς συναινείτε.

Με την υποβολή αιτήσεως (βάσει της παρούσης) συναινείτε στην διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σας από εταιρείες  θυγατρικές, συγγενείς ή συνδεδεμένες της Εταιρείας, εάν θεωρηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν άλλες, κατάλληλες θέσεις εργασίας εντός των εταιρειών αυτών. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες, που υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία με διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων. Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών σας τόσο κατά τη διαβίβαση αυτών, όσο και κατά την επεξεργασία τους στον τόπο λήψης τους. 

Μόλις ένας υποψήφιος προσληφθεί στην Εταιρεία, θα καταρτίσουμε ένα φάκελο σχετικά με την εργασία του. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό θα διατηρηθούν ασφαλείς και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς, που σχετίζονται ευθέως με την εργασία του ατόμου αυτού. Μόλις λυθεί ή λήξει η απασχόληση στην Εταιρεία θα διατηρήσουμε το φάκελο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής διατήρησης αρχείων της Εταιρείας και στη συνέχεια θα τον καταστρέψουμε με ασφάλεια και εχεμύθεια. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν, διατηρούνται για περίοδο  έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την υποβολή τους, με σκοπό την επανεκτίμηση της αιτήσεως για την ίδια ή άλλη, κατάλληλη θέση εργασίας. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, τα δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται με οριστικό τρόπο. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση της Εταιρείας (οδός Βιλτανιώτη αρ. 36, Κηφισιά Αττικής, Τ.Κ. 14564) ή ηλεκτρονικό μήνυμα  στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@alphatv.gr), δωρεάν εκτός εάν (κάποιο/ κάποια από αυτά) επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε και θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εφόσον φυσικά αυτή είναι εφικτή και αφού σας ενημερώσουμε προηγουμένως, είτε περί του ότι θα προβούμε στην ικανοποίησή του, είτε ότι, η ικανοποίησή του δεν είναι δυνατή, γνωρίζοντάς σας τους λόγους, που τυχόν εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της (www.dpa.gr).