Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

ΑπασχόλησηΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κύρια καθήκοντα

 • Ελέγχει και χειρίζεται το Automation System για το τηλεοπτικό κανάλι
 • Είναι υπεύθυνος για την υποδοχή, έλεγχο και εφαρμογή schedules μέσω export από Provys
 • Ελέγχει την αντιστοίχιση των γραφικών με τις κατάλληλες εντολές ελέγχου, προκειμένου να αποδοθούν τα γραφικά στον αέρα του σταθμού
 • Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Προγράμματος, Εμπορικό και Marketing καθώς και με τα Control που είναι στον αέρα


Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ή/και πτυχίο ΙΕΚ Τεχνικής Κατεύθυνσης. Το πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνικής Κατεύθυνσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, η εμπειρία σε τηλεοπτικό σταθμό θα προτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες


Δεξιότητες

 • Υπευθυνότητα, προθυμία
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψήφιους)
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κύρια καθήκοντα

 • Καταχώριση παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και μηνιαίων συμφωνιών λογαριασμών λογιστικής
 • Συμμετοχή στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών τέλους χρήσης
 • Υποστήριξη στην κατάρτιση μηνιαίων αναφορών (reporting) προς την Διοίκηση.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία ενοποίησης της μητρικής εταιρείας
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
 • Παροχή Ad hoc υποστήριξης στον προϊστάμενο λογιστηρίου
 • Συνεργασία και επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης (Επαγγελματικό τίτλος Σπουδών είναι επιθυμητός)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών ως βοηθός λογιστή σε μηχανογραφημένο λογιστήριο εταιρίας με βιβλία Γ' κατηγορίας

 

Δεξιότητες

 • Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ/ΔΛΠ
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας
 • Εμπειρία σε ERP λογιστικό σύστημα, κατά προτίμηση SAP
 • Καλή γνώση MS Office
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και προθεσμιών
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα


SAP ABAP DEVELOPER


Description

 • Support of business process on SAP ERP environment
 • Gathering requirements, develop and deploy SAP (FI,CO,MM,SD) solutions
 • Create specialized reports for SAP modules using ABAP programming language
 • Design forms and screens for SAP modules using tools such as SAPscript and SmartForms
 • Debug and correct complex SAP module problems by using ABAP programming language
 • Find and fix issues/errors on applications

 

Requirements

 • Bachelor degree in Information Systems Management / Computer Science / Computer Engineering or a related discipline
 • Minimum 3 years of work experience in ABAP programming 
 • Proven professional experience of 3 – 4  years with SAP
 • Active involvement in implementation and maintenance in SAP project / projects for the following SAP Modules: FI, CO, MM, SD
 • ABAP programming knowledge (code recognition, debugging) LSMW, Batch Input, Reports, etc
 • Fluency in English

 

Additional Qualifications

 • Strong communication skills
 • Accountability and results orientation
 • Analytical thinking
 • Problem solving skills
 • Teamwork spirit and collaboration
 • Adaptability and flexibility 

 What we offer:

 • Inspiring working environment
 • Excellent long-term career prospects, development opportunities and progression incentives, bonus
 • Private life insurance

 

 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email hr@alphatv.gr