Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

Απασχόληση

Η   Εταιρεία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

 

JUNIOR DATA ADMINISTRATOR

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Μελέτη μεγεθών τηλεόρασης
 • Ανάλυση τηλεοπτικού περιβάλλοντος
 • Επεξεργασία στοιχείων για διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής και μελετών ανταγωνιστικότητας του καναλιού
 • Παραγωγή report παρακολούθησης συνεργασιών
 • Μελέτη πρακτικών ανταγωνισμού και πολιτικών διαφημιζομένων

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Θετικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Καλή αντίληψη αριθμητικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση του MS Office και ιδιαιτέρως Excel
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Δεξιότητες :

 • Συνθετική και αναλυτική σκέψη
 • Σωστή διαχείριση του χρόνου
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Εχεμύθεια
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email cvhr@alphatv.gr