Το e-mail σας αποθηκεύτηκε με επιτυχια!
escor
hit to search

Όροι προωθητικών ενεργειών διεξαγόμενων στο πλαίσιο του προγράμματος "Tlive"

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «TLIVE»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (εφεξής o «ALPHA»), που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Βιλτανιώτη αρ. 36, η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA», παράγει και προβάλλει, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 14:50 – 16:35, σε ζωντανή μετάδοση, την ενημερωτικού περιεχομένου τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «TLIVE» (εφεξής η «Εκπομπή»). Ο ALPHA έχει αποφασίσει όπως εντάξει στην Εκπομπή τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, (εφεξής οι «Προωθητικές Ενέργειες» ή η «Προωθητική Ενέργεια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «MEDIATEL»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 125-127, κατά τους κάτωθι αναφερόμενους όρους:

Α. Περιγραφή και Διάρκεια Προωθητικών Ενεργειών
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Ο τρόπος συμμετοχής ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Το προσωπικό και οι συνεργάτες των εταιρειών ALPHA, MEDIATEL, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των συνεργατών της MEDIATEL που είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση του ηλεκτρονικού της καταστήματος της MEDIATEL, «www.gadgetforfun.gr», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής.
2. Σκοπός κάθε Προωθητικής Ενέργειας είναι η ανάδειξη έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση υπό τους κατωτέρω όρους νικητή εκ του συνόλου των δηλούντων συμμετοχή στην εκάστοτε Προωθητική Ενέργεια.
3. Διάρκεια: Ο χρόνος έναρξης και λήξης κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα υποδεικνύεται από την Παρουσιάστρια, καθώς και από ειδικά διαμορφωμένες κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια της Εκπομπής. Κατά το χρόνο έναρξης κάθε Προωθητικής Ενέργειας, τον οποίο θα υποδεικνύει κάθε φορά η Παρουσιάστρια, το σύστημα θα ξεκινάει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής, κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κάθε Προωθητική Ενέργεια. Το διάστημα κατά το οποίο το σύστημα της MEDIATEL θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής θα ορίζεται κάθε φορά από την Παρουσιάστρια και μπορεί να καταλαμβάνει και χρόνο μετά την λήξη του επεισοδίου της Εκπομπής, στο πλαίσιο του οποίου η Προωθητική Ενέργεια θα έχει ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, και η λήξη της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας θα λαμβάνει χώρα σε χρόνο εντός της μετάδοσης κάποιου επεισοδίου της Εκπομπής, όπως θα ανακοινώνεται κάθε φορά από την Παρουσιάστρια. Μετά τη λήξη του διαστήματος κατά το οποίο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, το σύστημα της MEDIATEL θα παύει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε Προωθητική Ενέργεια και δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα περαιτέρω δηλώσεων συμμετοχής. Σχετικά με τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή, ισχύουν τα υπό Β ειδικότερα οριζόμενα.
4. Δώρο: Το Δώρο κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα ανακοινώνεται από την Παρουσιάστρια προ της έναρξης αυτής, αλλά και ανά τακτά διαστήματα καθ’όλη τη διάρκεια αυτής.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ
1. Για να δηλώσει κάποιος έγκυρα συμμετοχή σε κάθε Προωθητική Ενέργεια (εφεξής ο «Δηλών Συμμετοχή»), κατά τη διάρκεια της, θα πρέπει :
Είτε, (α) να καλέσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14949 (εφεξής η «Υπηρεσία»), με χρέωση 3,14 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τέλους σταθερής τηλεφωνίας) ανά κλήση από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος και 3,29 ευρώ ανά κλήση από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και τέλους κινητής τηλεφωνίας όπου και όπως ισχύει). Ειδικότερα, ο Δηλών Συμμετοχή, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της MEDIATEL, όπου μέσω ηχητικού/ηχογραφημένου μηνύματος θα ενημερωθεί για: α) τη χρέωση της κλήσης του, β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές), που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην εκάστοτε Προωθητική Ενέργεια και ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, αξίας τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (3,14 €) για κλήσεις από σταθερά και σε μια (1) Δωροεπιταγή αξίας τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) για κλήσεις από κινητά, για αγορές του από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr που παρέχει μια ποικιλία από προϊόντα ομορφιάς, gadgets, διακοσμητικά σπιτιού, είδη σπιτιού κ.λπ., σύμφωνα με τον όρο Ε της παρούσας, γ) θα του ζητηθεί να δηλώσει αν συγκατατίθεται στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του από τον ALPHA, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής σύμφωνα με τον όρο Γ της παρούσας, δ) θα του ζητηθεί να ηχογραφήσει το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό του τηλεφώνου του (από το οποίο καλεί) στην περίπτωση που καλεί με απόκρυψη, και έναν αριθμό κινητής τηλεφωνίας, της οποίας είναι κάτοχος, όπου η MEDIATEL θα του αποστείλει ενημέρωση σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο Γ της παρούσας.

Είτε, (β) να αποστείλει μήνυμα (sms) με περιεχόμενο «TA(ΚΕΝΟ)ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον αριθμό υψηλής χρέωσης 19200 από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος (εφεξής η «Υπηρεσία»). Ειδικότερα, για την εν λόγω υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή ενός μηνύματος με χρέωση 3,29 ευρώ ανά sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και τέλους κινητής τηλεφωνίας όπου και όπως ισχύει). Μετά την αποστολή του μηνύματος από τον Δηλούντα Συμμετοχή, θα αποστέλλεται στον τελευταίο (δωρεάν) απαντητικό μήνυμα, με περιεχόμενο: α) ένα μοναδικό κωδικό, που αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή αξίας τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€), για αγορές του από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr, που παρέχει μια ποικιλία από προϊόντα ομορφιάς, gadgets, διακοσμητικά σπιτιού, είδη σπιτιού κ.λπ. σύμφωνα με τον όρο Ε της παρούσας, με τον οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στην εκάστοτε Προωθητική Ενέργεια, β) την χρέωση του SMS που έστειλε, γ) τη γνωστοποίηση προς τον Δηλούντα Συμμετοχή ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Nικητής, θα ενημερωθεί σχετικά από την MEDIATEL με sms στο κινητό μέσω του οποίου δήλωσε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και δ) link προς την ιστοσελίδα όπου θα είναι αναρτημένοι οι παρόντες όροι. Επίσης ο Δηλών Συμμετοχή θα λαμβάνει και δεύτερο δωρεάν απαντητικό μήνυμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) τον οποίο θα μπορεί να επιλέξει ο Δηλών Συμμετοχή εφόσον το επιθυμεί, για να συγκατατεθεί στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του από τον ALPHA, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο Γ των παρόντων. Τα τηλέφωνα των Δηλούντων Συμμετοχή, καθώς και το ονοματεπώνυμό τους, καταχωρούνται στο σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου της MEDIATEL με σκοπό την ανάδειξη του ενός νικητή της κάθε Προωθητικής Ενέργειας, που θα κληρωθεί ηλεκτρονικά, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.
2. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να δηλώνει συμμετοχή, κάνοντας χρήση της ανωτέρω υπό α ή/και β Υπηρεσίας, δηλαδή καλώντας τηλεφωνικά κατά τον ανωτέρω υπό α τρόπο ή/και στέλνοντας SMS κατά τον υπό β τρόπο, περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της κάθε Προωθητικής Ενέργειας, κάθε φορά δε που κάνει χρήση Υπηρεσίας, θα ενημερώνεται ως άνω για τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή. Συνεπώς κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να προβαίνει σε περισσότερες της μίας (1) δηλώσεις συμμετοχής (χωρίς περιορισμό) και με συνδυαστικό τρόπο (δηλαδή μέσω κλήσης και γραπτού μηνύματος ως άνω), λαμβάνοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό (μοναδικό) κωδικό αριθμό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή, αξίας τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) στην περίπτωση που έχει καλέσει από κινητό τηλέφωνο ή έχει στείλει γραπτό μήνυμα (sms) και τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (3,14€) αντίστοιχα στην περίπτωση που έχει καλέσει από σταθερό τηλέφωνο, για κάθε δήλωση συμμετοχής του. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα καταχωρείται ως κατωτέρω στο σύστημα της MEDIATEL για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής κλήρωσης ξεχωριστά. Η χρήση της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ε του παρόντος όρους.
3. Μόνο με την ολοκλήρωση της ως άνω υπό Β.1. (α) και (β) διαδικασίας θεωρείται έγκυρη μία δήλωση συμμετοχής. Οι δηλώσεις συμμετοχής καταχωρούνται στο σχετικό σύστημα της MEDIATEL, προκειμένου μετά από ηλεκτρονική κλήρωση (μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κληρώσεως της MEDIATEL) και με την προϋπόθεση ότι η δήλωση συμμετοχής που κληρώθηκε είναι έγκυρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Β1. (α) και (β), να αναδειχθεί ως νικητής αυτός που θα κληρωθεί και θα κερδίσει το αναφερόμενο κάθε φορά Δώρο κάθε Προωθητικής Ενέργειας. Σε περίπτωση χορήγησης από Δηλούντα Συμμετοχής λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, η σχετική ευθύνη βαραίνει τον εκάστοτε Δηλούντα Συμμετοχή, ο οποίος δεν θα δύναται να συμμετέχει ως άνω στη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την οποία προκύπτει ο νικητής. Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της Εκπομπής, πέραν των ως άνω στον όρο Β.1 (α) και (β) αριθμών υψηλής χρέωσης δια των οποίων δηλώνουν συμμετοχή, περιέχεται παράλληλα και η τηλεφωνική γραμμή της MEDIATEL, (η οποία παρέχεται με αστική χρέωση), Υποστήριξης της Υπηρεσίας Β.1. (α) και (β) ανωτέρω: 2142148429. 4. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της κάθε Προωθητικής Ενέργειας, θα γίνεται από τους προστηθέντες της MEDIATEL ή του ALPHA μέσω ειδικής πλατφόρμας της MEDIATEL μετά την ανακοίνωση από την Παρουσιάστρια, εντός της μετάδοσης του εκάστοτε Επεισοδίου της Εκπομπής, της λήξης του διαστήματος κατά το οποίο οι τηλεθεατές μπορούσαν να δηλώνουν συμμετοχή στην εν λόγω Προωθητική Ενέργεια και θα πραγματοποιείται βάσει όλων των Δηλούντων Συμμετοχή για την εκάστοτε Προωθητική Ενέργεια. Τα στοιχεία του νικητή ή των νικητών (ονοματεπώνυμο) θα ανακοινώνονται στον αέρα της Εκπομπής από την Παρουσιάστρια ή/και θα αναγράφονται σε κάρτα, η οποία θα προβάλλεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μετάδοσης της Εκπομπής, εφόσον ο ίδιος ή οι ίδιοι έχουν προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του/ τους για τη δημοσίευση των στοιχείων του/ τους κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιθυμεί να ανακοινωθούν τα στοιχεία του, θα ανακοινώνεται ο αριθμός της σύνδεσής του με διαγεγραμμένα τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του. 5. Η ανάδειξη του Νικητή/ών σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας. Η δήλωση συμμετοχής σε μία προωθητική ενέργεια δεν συνιστά συμμετοχή και στις επόμενες Προωθητικές Ενέργειες. Σε περίπτωση, που κάποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση νέας Προωθητικής Ενέργειας, θα πρέπει εκ νέου να δηλώσει συμμετοχή υπό τους όρους Β.1. (α) ή/και (β).

Γ. Ενημέρωση νικητή και Παραλαβή Δώρου
1. Το Δώρο του εκάστοτε νικητή κατόπιν της ανακοίνωσης του ονόματός του (ή του αριθμού σύνδεσής του με διαγεγραμμένα τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του) στον αέρα της εκπομπής από την Παρουσιάστρια, θα αποδίδεται ύστερα από σχετική ενημέρωσή του, ως ακολούθως: Οι προστηθέντες ή συνεργάτες της MEDIATEL θα αποστέλλουν στο νικητή sms (στον αριθμό κινητού μέσω του οποίου δήλωσε συμμετοχή ή στον αριθμό κινητό που δήλωσε τηλεφωνικά στην MEDIATEL προς το σκοπό αυτό κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο Β), ώστε να τον ενημερώσουν για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του εκάστοτε Δώρου, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τον όρο Γ.3 κατωτέρω, για τον τρόπο αποστολής αυτών στην MEDIATEL και για την προθεσμία αποστολής τους, η οποία θα είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ως άνω ενημέρωσή του από την MEDIATEL. Επιπλέον, ο ALPHA θα αναρτά το ονοματεπώνυμο του νικητή στην ιστοσελίδα του www.alphatv.gr για χρονικό διάστημα τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών (και όχι περισσότερων των 90), εφόσον ο νικητής έχει, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής. Η λήψη της συγκατάθεσης θα γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στον όρο Β. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν έχει παράσχει την ρητή συγκατάθεση για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, θα δημοσιοποιείται ο αριθμός σύνδεσής του μέσω της οποίας έχει δηλώσει συμμετοχή με διαγεγραμμένα τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία.
2. Η MEDIATEL έχει υποχρέωση παράδοσης του Δώρου εντός 30 ημερών από την παραλαβή των οριζόμενων στον όρο Γ3 του παρόντος δικαιολογητικών εγγράφων του Νικητή. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται κατά περίπτωση είτε στις εγκαταστάσεις της MEDIATEL (στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων) είτε στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε χορηγού, ενημερώνοντας η MEDIATEL σχετικά τους νικητές. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής του Δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του νικητή, στον τόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον νικητή και με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα από τον νικητή διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή του Δώρου και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει η MEDIATEL για οποιονδήποτε λόγο αναφορικά με την παράδοση του δώρου. Εφόσον, το Δώρο αφορά σε παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα αποδίδεται είτε στον τόπο της εγκατάστασης του εκάστοτε παρόχου είτε στον τόπο κατοικίας του νικητή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νικητή. Εφόσον το Δώρο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο, θα καταβάλλεται στον λογαριασμό που θα δηλώνει ο νικητής με την υπεύθυνη δήλωση που θα του ζητείται να υποβάλει στην MEDIATEL (μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράδοση του Δώρου κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα). Στην περίπτωση που το Δώρο αφορά αυτοκίνητο, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς λόγω της πανδημίας του COVID 19, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στις εισαγωγές οχημάτων στην Ελλάδα. Επομένως, η ημερομηνία απόδοσης του επάθλου – αυτοκινήτου της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού (χρώμα), ενδέχεται να τροποποιούνται, ανάλογα με την διαθεσιμότητα της εταιρείας εισαγωγής του αυτοκινήτου ή/και του εργοστασίου κατασκευής του. Η ενδεχόμενη αυτή καθυστέρηση ή/και η ενδεχόμενη αλλαγή χρώματος του αυτοκινήτου δεν αποτελεί ευθύνη της MEDIATEL ή του ALPHA σε καμία περίπτωση και δεν δημιουργεί ουδεμία αξίωση αποζημίωσης λόγω αυτών στον εκάστοτε Νικητή.
3. Για την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα πρέπει να αποστείλουν στην MEDIATEL μέσω e-mail στο alpha@mediatel.gr ή φαξ στο 2142148180 Ι) βεβαίωση τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την κυριότητα της τηλεφωνικής γραμμής ή ένα αντίγραφο της πρώτης σελίδας του λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής δια μέσου της οποίας δηλώθηκε η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απ’ όπου θα φαίνεται ο δικαιούχος/ κύριος της σύνδεσης, ΙΙ) Ελλείψει του υπό Ι στοιχείου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος του αριθμού σύνδεσης μέσω του οποίου δηλώθηκε συμμετοχή και ο Νικητής δεν ταυτίζονται, ο Νικητής θα πρέπει να αποστείλει επίσης στη MEDIATEL εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον δικαιούχο του αριθμού σύνδεσης με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του Δώρου στο νικητή, ΙΙΙ) υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται το Δώρο και τους όρους και προϋποθέσεις των Προωθητικών Ενεργειών της εκπομπής, καθώς και – προκειμένου για Δώρα που δεν αποτελούν παροχή υπηρεσιών ή χρηματικά έπαθλα- ότι επιθυμούν η αποστολή του Δώρου να γίνει στη διεύθυνση που θα υποδεικνύουν στην υπεύθυνη δήλωση (εφόσον δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο από τις εγκαταστάσεις της MEDIATEL ή του εκάστοτε χορηγού), IV) εκτύπωση σχετικής ιστοσελίδας μέσω Web-Banking ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτει το όνομα δικαιούχου και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση του Δώρου στην περίπτωση που αυτό είναι χρηματικό έπαθλο, ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό άμεσα από την στιγμή που θα παραλάβει η MEDIATEL όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και V) προκειμένου για χρηματικά έπαθλα ή έπαθλα που η αξία τους είναι άνω των 1.000€, το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν προκειμένου να καταβληθεί από την MEDIATEL για λογαριασμό του νικητή ο τυχόν φόρος επάθλου σε περίπτωση Δώρων άνω των 1.000€ καθώς και τυχόν τέλος χαρτοσήμου καθώς επίσης και τυχόν εκάστοτε εν ισχύι νόμιμων φόρων ή κρατήσεων υπέρ τρίτων ή άλλων τελών.VI) Προκειμένου για Δώρα που δεν είναι χρηματικά και δεν συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών, σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί η παραλαβή του Δώρου να γίνει από πρόσωπο διαφορετικό από αυτόν, θα πρέπει να αποστείλει στην MEDIATEL και εξουσιοδότησή του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του Δώρου από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του νικητή. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του κατά την παραλαβή του Δώρου για λόγους πιστοποίησης της ταυτότητας του.
4. Μετά την παραλαβή του συνόλου των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικών, θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται κατά περίπτωση το Δώρο στο νικητή εντός 30 ημέρων. Κατά την παραλαβή του Δώρου ο νικητής ή το πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή κατά περίπτωση οφείλει να υπογράψει δήλωση-βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.
5. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάλυψη οποιωνδήποτε εξόδων απαιτούνται για την παραλαβή του Επάθλου ή Βραβείου ή οποιωνδήποτε εξόδων απαιτούνται για την αξιοποίηση αυτών (π.χ. έξοδα για την μεταβίβαση αδείας, τέλη κυκλοφορίας και πινακίδων τροχοφόρου κ.λπ.), καθώς επίσης και τυχόν εκάστοτε εν ισχύι νόμιμων φόρων ή κρατήσεων υπέρ τρίτων ή άλλων τελών, είναι ο Νικητής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση Δώρων που αποτελούν χρηματικά έπαθλα ο εν ισχύι φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961/2001 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000€ βαρύνει τον Νικητή του επάθλου και είναι 20% πλέον τυχόν τέλους χαρτοσήμου και θα παρακρατείται από τη MEDIATEL κατά την καταβολή του επάθλου στον Νικητή, στον οποίο θα χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση παρακράτησης. Επιπλέον σε περίπτωση Δώρων που αποτελούν κινητά ή ακίνητα ή υπηρεσία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο (ήτοι μη χρηματικό ποσό) ο εν ισχύι φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961/2001 (Άρθρο 58 παρ. 4) σε έπαθλα άνω των 1.000 € βαρύνει τον Νικητή, είναι 20% (πλέον τυχόν τέλους χαρτοσήμου) και υπολογίζεται βάσει της αξίας του επάθλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 16 και στο άρθρο 18 του ως άνω νόμου. Ο Νικητής υποχρεούται να καταβάλει τον φόρο στη MEDIATEL, κατά περίπτωση είτε κατά την παράδοση του Επάθλου, στην περίπτωση που ο Νικητής παραλαμβάνει το Δώρο από τις εγκαταστάσεις της MEDIATEL ή του χορηγού, είτε πριν την παράδοση του, στην περίπτωση που το Δώρο αποστέλλεται στον Νικητή από την MEDIATEL ή από τον χορηγό, η δε MEDIATEL, η οποία και θα προβεί στην απόδοση του φόρου (και τυχόν τέλους χαρτοσήμου) στο δημόσιο, υποχρεούται να χορηγήσει στον Νικητή την αντίστοιχη απόδειξη καταβολής του φόρου επάθλου (πλέον τυχόν τέλους χαρτοσήμου). Τυχόν άρνηση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου επί της αξίας του επάθλου (πλέον τυχόν τέλους χαρτοσήμου) ή των οποιωνδήποτε άλλων εξόδων, φόρων ή τελών ως αναφέρονται ανωτέρω, θα επιφέρει την ακύρωση του Νικητή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει δυνατότητα επανάληψης της κλήρωσης για την ανάδειξη νέου Νικητή, αν η MEDIATEL και ο ALPHA το επιθυμούν και συμφωνήσουν σχετικά. Ρητά διευκρινίζεται ότι, την ευθύνη της απόδοσης όλων γενικά των Δώρων -χρηματικών και μη, φέρει αποκλειστικά η MEDIATEL, η οποία θα διεκπεραιώνει και όλη τη διαδικασία, επιμέλεια και ευθύνη απόδοσης αυτών στους Νικητές, ουδεμία δε ευθύνη θα φέρει ο Alpha σχετικά.

Δ. Ακύρωση Νικητή Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν αποστείλει εντός της προβλεπόμενης στον όρο Γ προθεσμίας όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στον ως άνω όρο Γ.
2. Στην περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους.

Ε. Χρήση Δωροεπιταγής
1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μία ή/και τις περισσότερες Δωροεπιταγές του στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας αθροιστικά ή και μεμονωμένα για την αγορά ενός προϊόντος ή περισσοτέρων κάθε φορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr ως εξής: α) Εάν κατέχει μία Δωροεπιταγή: μέσω της προσθήκης του μοναδικού κωδικού της Δωροεπιταγής στο ειδικό πεδίο κατά την εκάστοτε διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών, β) εάν κατέχει περισσότερες της μίας Δωροεπιταγές (και μόνο εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας): θα πρέπει να καλέσει στον αριθμό 2142148429 ή εναλλακτικά να στείλει e-mail στο alpha@mediatel.gr προκειμένου να λάβει έναν νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των Δωροεπιταγών. Η χρήση των ως άνω μοναδικών κωδικών, από τους Δηλούντες Συμμετοχή, υπό περιπτώσεις 1α) και 1β) θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Ε.1.α), εφόσον πρώτα αποστείλουν στην MEDIATEL με e-mail στο alpha@mediatel.gr αντίγραφο του λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής δια μέσου της οποίας δηλώθηκε η εκάστοτε συμμετοχή στην αντίστοιχη Προωθητική Ενέργεια, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα υπό Β.1, και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του λογαριασμού δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο της Δωροεπιταγής, για να λάβει το νέο μοναδικό κωδικό θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης εξουσιοδότηση εκ μέρους του δικαιούχου του λογαριασμού όπου θα αναφέρεται ότι ο δικαιούχος του λογαριασμού παραχωρεί στον δικαιούχο της Δωροεπιταγής το δικαίωμα χρήσης της Δωροεπιταγής.
2. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων του καταστήματος www.gadgetforfun.gr από τους δικαιούχους γίνεται μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία ή προστηθέντες/συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος των Δωροεπιταγών κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr, με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη χρήση της Δωροεπιταγής. Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας ή με το σχετικό έντυπο παράδοσηςπαραλαβής με το οποίο βεβαιώνεται η παράδοση στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr για οποιονδήποτε λόγο.
3. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να καλέσει περισσότερες από (1) μια φορές ή/και να αποστείλει περισσότερα του ενός (1) μηνύματα (χωρίς περιορισμό) για να δηλώσει συμμετοχή, και για κάθε φορά που θα καλεί ή/και αποστέλλει μήνυμα κατά τα ως άνω, θα του ανακοινώνεται/αποστέλλεται αντίστοιχος (μοναδικός) κωδικός αριθμός, που θα αντιστοιχεί σε μία κάθε φορά Δωροεπιταγή αξίας τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) και τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (3,14€) αντίστοιχα. Ρητά δηλώνεται ότι η χορήγηση σε κάθε Δηλούντα Συμμετοχή της Δωροεπιταγής για κάθε χρήση Υπηρεσίας γίνεται ανεξαρτήτως του εάν αυτός αναδειχθεί νικητής ή όχι.
4. Κάθε Δωροεπιταγή χρησιμοποιείται μία (1) μόνο φορά. Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) και τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (3,14 €) αντίστοιχα (ή της εκάστοτε συνολικής αξίας των τυχών περισσότερων της μίας Δωροεπιταγών), δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής (ή του συνολικού ποσού των τυχών περισσότερων Δωροεπιταγών) σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Δηλών Συμμετοχή δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών αντίστοιχων των Δηλώσεων συμμετοχής του. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ επιλογή του Δηλούντα Συμμετοχή, είτε μεμονωμένα για διαφορετικές αγορές ή αθροιστικά για την αγορά προϊόντων εφόσον αφορούν την ίδια Προωθητική Ενέργεια. Για παράδειγμα κάποιος που έχει 3 Δωροεπιταγές των τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (3,14€), συνολικής αξίας 9,42 ευρώ, μπορεί να αγοράσει προϊόντα συνολικής αξίας 9,42 ευρώ, ή προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημέρα λήψης του αντίστοιχου σε κάθε Δωροεπιταγή κωδικού (ως τέτοια θεωρείται η αρχική ημερομηνία κατά τη δήλωση συμμετοχής ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία λήψης εκ νέου του κωδικού που οι Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά κατά τον όρο Ε.5 κατωτέρω). Ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχουν λάβει έναν νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών, που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας (κατά τον όρο Ε.1.β ανωτέρω), ως ημέρα λήψης του κωδικού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία οι Δηλούντες συμμετοχή έλαβαν τον νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών και η χρήση της Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημέρα λήψης του νέου μοναδικού κωδικού αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών. Μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει, ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
5. Σε περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά τον μοναδικό κωδικό τους, μπορούν προκειμένου να επανακτήσουν τον μοναδικό κωδικό τους να επικοινωνήσουν: α) στο τηλέφωνο 2142148429 (με αστική χρέωση) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 19:00 και να μιλήσουν ζωντανά με κάποιον εκπρόσωπο της MEDIATEL ή σε περίπτωση που καλέσουν εκτός του ανωτέρω ωραρίου καθώς και Σάββατο και Κυριακή, μπορούν να ηχογραφήσουν το μήνυμά τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ή β) εναλλακτικά μέσω της αποστολής e-mail στο alpha@mediatel.gr. Οι υπάλληλοι της MEDIATEL θα τηλεφωνούν σε όσους έχουν ηχογραφήσει τα στοιχεία τους εκτός του ανωτέρω ωραρίου, ή θα απαντούν με e-mail στην περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχουν αποστείλει σχετικό e-mail, προκειμένου να τους δώσουν τον μοναδικό κωδικό που έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος Δωροεπιταγής οφείλει να διαφυλάττει τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτή, η δε MEDIATEL και ο δε ALPHA ουδεμία ευθύνη έχουν για τυχόν απώλεια του μοναδικού κωδικού ή παρέλευση της προθεσμίας χρήσης Δωροεπιταγής ή για τυχόν χρήση του κωδικού από τρίτους.
6. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει σχετικές με τη χρήση των Δωροεπιταγών πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr στο τηλέφωνο : 2142148429.

ΣΤ. Λοιποί όροι
1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, εφόσον δεν είναι χρηματικά.
2. Η MEDIATEL ή/και ο ALPHA δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.
3. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι για όσο καιρό θα διαρκέσουν οι Προωθητικές Ενέργειες και θα ενημερώνονται διαρκώς εάν χρειαστεί, με νεότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», www.alphatv.gr
4. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών και εν γένει των Προωθητικών Ενεργειών, για την απόδοση των δώρων στους νικητές των Προωθητικών Ενεργειών καθώς και για την απόδοση των (κατά τα ως άνω) μοναδικών κωδικών αριθμών των Δωροεπιταγών και τη διασφάλιση της χρήσης τους (κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), αλλά και για την τήρηση όλων των σχετικών με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομοθετικών διατάξεων είναι αποκλειστικά η MEDIATEL, ο δε ALPHA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.

Z. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 125-127), στοιχεία υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων: dpo@mediatel.gr και η «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (με έδρα στην Κηφισιά, οδός Βιλτανιώτη αρ. 36), στοιχεία υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων: dpo@alphatv.gr θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Δηλούντων Συμμετοχή και των νικητών, σε Προωθητικές Ενέργειες ως από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ) και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019, τις διατάξεις των οποίων οι ανωτέρω εταιρίες δεσμεύονται να τηρούν και εφαρμόζουν στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα, που οι ανωτέρω εταιρίες ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας επεξεργάζονται στο πλαίσιο των Προωθητικών Ενεργειών, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα, ακέραια, ακριβή και επικαιροποιημένα αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω αναλυτικά για την υλοποίηση της κάθε προωθητικής ενέργειας, από το στάδιο της δήλωσης συμμετοχής μέχρι το στάδιο της παράδοσης των δώρων στους νικητές και οι Υπεύθυνες Επεξεργασίας έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία δεσμεύονται, ότι δεν θα καταστούν προσιτά και δεν θα τύχουν γενικά οποιασδήποτε διαβίβασης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και γενικά επεξεργασίας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πλην αυτών που αρμοδίως εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας, τρόπος και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η MEDIATEL θα συλλέγει και θα αποθηκεύει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό), μέσω του οποίου δηλώθηκε η Συμμετοχή προς το σκοπό της διενέργειας των Προωθητικών Ενεργειών, της αποστολής του μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής, της διενέργειας της κλήρωσης, της ανάδειξης του νικητή, της εκ νέου κοινοποίησης του μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής σε περίπτωση απώλειας, της έκδοσης νέου μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής κατόπιν συνάθροισης των μεμονωμένων Δωροεπιταγών, καθώς και της επικοινωνίας με το νικητή για την παράδοση του Δώρου. Επίσης, η MEDIATEL θα συλλέγει τον Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικού λογαριασμού, ήτοι IBAN και ονοματεπώνυμο του νικητή για λόγους πιστοποίησης της ταυτότητας του νικητή και συνακόλουθα καταβολής του Δώρου σε αυτόν και παρακράτησης/καταβολής των αναλογούντων φόρων και τελών. Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου, θα γίνεται επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας του προσώπου αυτού από την MEDIATEL προς το σκοπό παράδοσης του Δώρου σε αυτό. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια μέσω τηλεφώνου, θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του καλούντος με ηχογραφημένο μήνυμα ή άλλως, ηχογράφηση της δήλωσης συμμετοχής και συνεπώς θα τυγχάνει επεξεργασίας και η φωνή του καλούντος. Εφόσον ο νικητής παράσχει τη ρητή σχετική συγκατάθεση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στον όρο Β’, o ALPHA θα επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο του κάθε νικητή για λόγους διενέργειας της κλήρωσης μέσω πλατφόρμας που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η MEDIATEL και δημοσιοποίησης του αποτελέσματος κάθε κλήρωσης με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους. Εφόσον ο νικητής δεν παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή του, θα δημοσιοποιείται ο αριθμός σύνδεσης του Νικητή με διαγεγραμμένα τα 4 τελευταία ψηφία.

Πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η MEDIATEL θα κοινοποιήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του νικητή, ήτοι ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι χρήστες των Δωροεπιταγών, σε μεταφορική εταιρεία και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr προς το σκοπό της παράδοσης του μη χρηματικού Δώρου σε αυτούς. Επίσης το ονοματεπώνυμο του νικητή θα δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους, εφόσον ο νικητής έχει παράσχει τη σχετική ρητή συγκατάθεσή του κατά τα οριζόμενα στον όρο Β’ ανωτέρω.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και των Δηλούντων Συμμετοχή κατά το χρονικό σημείο που υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής και κατά συνέπεια, νομική βάση επεξεργασίας στο πλαίσιο της κάθε προωθητικής ενέργειας, αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης. Σε όσες περιπτώσεις επεξεργασίας αναφέρονται ανωτέρω, κατά τις οποίες απαιτείται επιπρόσθετα η ειδική ρητή συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντα, κατά τα οριζόμενα στον όρο Β’ των παρόντων, νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί αντίστοιχα η σχετική συγκατάθεση. Περαιτέρω, οι νικητές της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των ελάχιστων αναγκαίων προσωπικών δεδομένων τους από τον ALPHA και τη ΜEDIATEL, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της MEDIATEL για την παράδοση των δώρων σε αυτούς. Τέλος, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του νικητή στηρίζεται στην ειδική προς τούτο ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του, κατά τα οριζόμενα στον όρο Β’ των παρόντων, η οποία λαμβάνεται κατά το χρόνο δήλωσης συμμετοχής χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του Δηλούντος Συμμετοχή να ανακηρυχθεί νικητής και να παραλάβει το δώρο εφόσον δεν χορηγήσει τη σχετική συγκατάθεση. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο Δηλών Συμμετοχή δηλώνει συμμετοχή με sms, θα λαμβάνει απαντητικό sms στο οποίο θα περιέχεται σύνδεσμος (link) πατώντας τον οποίο θα μπορεί ελεύθερα να δώσει την συγκατάθεσή του στην δημοσιοποίηση των στοιχείων . Για τους Δηλούντες Συμμετοχή που δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικά, θα λαμβάνεται τηλεφωνικά η τυχόν συγκατάθεσή τους, η οποία και θα καταγράφεται. Είναι δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης οποτεδήποτε με την αποστολή e-mail στο dpo@mediatel.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί πριν την ανάκληση, ούτε και το δικαίωμα του συμμετέχοντα να ανακηρυχθεί νικητής και να παραλάβει το δώρο. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του νικητή, εφόσον αυτή η ανάκληση υποβληθεί πριν την δημοσιοποίηση, θα δημοσιοποιούνται μόνο τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του αριθμού σύνδεσης μέσω του οποίου δηλώθηκε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Δηλούντων Συμμετοχή θα διατηρηθούν από τη MEDIATEL για τρείς μήνες (3) μήνες από την διενέργεια της αντίστοιχης Προωθητικής Ενέργειας. Η διατήρηση των στοιχείων μετά την διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον της MEDIATEL να έχει στην διάθεσή της στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαχειριστεί και να απαντήσει σε παράπονα των Δηλούντων Συμμετοχή που τυχόν θα υποβληθούν μετά την διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας. Εν συνεχεία θα διαγραφούν/καταστραφούν ανεπιστρεπτί και με οριστικό τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα διατηρηθούν για τρείς μήνες (3) μήνες από την παράδοση του Δώρου στο νικητή ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης του Δώρου σε αυτόν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η διατήρηση των στοιχείων μετά την διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον της MEDIATEL να έχει στην διάθεσή της στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαχειριστεί και να απαντήσει σε τυχόν παράπονα ή αιτήματα του νικητή που τυχόν θα υποβληθούν μετά την παράδοση του Δώρου. Εν συνεχεία θα διαγραφούν/καταστραφούν ανεπιστρεπτί και με οριστικό τρόπο. Κατ’ εξαίρεση, προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική ή τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και γενικά για λόγους συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση των Υπεύθυνων Επεξεργασίας ή για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, που αυτές επιδιώκουν, εφόσον υπερισχύουν των δικαιωμάτων των υποκειμένων ή για λόγους δικαστικής υπεράσπισης αξιώσεων.

Λοιπά δικαιώματα

Οι Δηλούντες Συμμετοχή και οι νικητές διατηρούν επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και τον ν. 4624/2019, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή e-mail στο dpo@mediatel.gr, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ασφαλούς ταυτοποίησής τους. Οι νικητές μπορούν να ασκήσουν τα ως άνω δικαιώματά τους εφόσον αφορούν σε επεξεργασία στην οποία έχει η προβεί o ALPHA και με αποστολή e-mail στο dpo@alphatv.gr, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ασφαλούς ταυτοποίησής τους. Τέλος οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ.: 210 6475600, fax: 210 6475628, e-mail: complaints@dpa.gr, αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.» Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από αμφότερες τις διοργανώτριες ως άνω εταιρίες ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας, μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες Δηλώσεις Προστασίας Δεδομένων εκάστης εξ΄αυτών και συγκεκριμένα για την εταιρία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» επιλέγοντας τον σύνδεσμο https://www.alphatv.gr/politiki-prostasiasdedomenon στην ιστοσελίδα της, ενώ για την εταιρία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιλέγοντας τον σύνδεσμο https://www.mediatel.gr/wp- content/uploads/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3- %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A9%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D- %CE%94%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D-siteMediatel.gr_v2.pdf στην ιστοσελίδα της. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» έχει οριστεί η Εταιρεία «ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.» , η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Κρέοντος 25, με Α.Φ.Μ. 09554476 , e-mail dpo@alphatv.gr με φυσικό πρόσωπο επικοινωνίας τον κ. Κωνσταντίνο Βαγενά. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τρυφιάτης, email dpo@mediatel.gr