ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 “TeenCityVibe
 
1.  Περιγραφή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Teen City Vibe” :
 
Η εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με το διακριτικό τίτλο “Baby Blue ”, η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα αρ. 62-66 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο παρόν και εφεξής αποκαλούμενη ως η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), αναλαμβάνει  να παράξει το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τον τίτλο Teen City Vibe” (το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), που πρόκειται να μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας “Alpha” (ο «ALPHA»), τον οποίο λειτουργεί και εκμεταλλεύεται η εταιρεία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε».
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Teen City Vibe είναι μία νεανική εκπομπή ψυχαγωγικού περιεχομένου, στο πλαίσιο δε κάθε επεισοδίου (όπως o αριθμός των συνολικών επεισοδίων θα καθοριστεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ), θα παρουσιάζεται η προετοιμασία και το αποτέλεσμα ενός  video χρονικής διάρκειας περίπου δύο (2) λεπτών  για μία πόλη της Ελλάδας κάθε φορά, όπως αυτό θα δημιουργηθεί από 3 νέους της πόλης αυτής, οι οποίοι για κάθε πόλη θα επιλεγούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν δήλωσης συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σύμφωνα με τους παρόντες όρους στους οποίους περιγράφεται και η σχετική διαδικασία δήλωσης συμμετοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο παρουσιαστής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ταξιδεύει σε 10 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, όπως αυτές θα επιλεγούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους (καταρχήν δέκα, με την επιφύλαξη ο αριθμός των επιλεγέντων πόλεων να τροποποιηθεί οποτεδήποτε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ), όπου συναντά τους 3 νέους της αντίστοιχης πόλης, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, και  θα δημιουργήσουν το ως άνω video με σκοπό να αποτυπώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα vibes της πόλης τους (το «TeenCityVibe video»). Στο πλαίσιο δε κάθε αντίστοιχου για κάθε πόλη επεισοδίου, θα προβάλλεται η συνεργασία των τριών νέων και αποσπάσματα από όλη τη διαδικασία που οδηγεί στην δημιουργία του ως άνω TeenCityVibe video προβολής της αντίστοιχης πόλης. «TeenCityVibe πόλη» θα αναδειχθεί η πόλη με το πιο δημοφιλές video στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που θα αναφέρονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των επιλεγέντων νέων, που θα συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Η εταιρεία «SA Coca Cola Services NV», στο πλαίσιο της προώθησης του προϊόντος της «FANTA», θα παρέχει έπαθλο για τη νικήτρια πόλη (την «TeenCityVibe πόλη») και για τους πολίτες της. Οι συμμετέχοντες νέοι (καταρχήν 3) που δημιούργησαν το TeenCityVibe video της νικήτριας πόλης (της «TeenCityVibe Πόλης») δεν κερδίζουν οποιοδήποτε προσωπικό, χρηματικό ή άλλο, δώρο, έπαθλο ή ο,τιδήποτε ως ανταπόδοση της συμμετοχής τους/ των ίδιων και των video που δημιούργησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμετοχής τους και της τυχόν συμμετοχής τους.
 
 
2.  Αντικείμενο της Δήλωσης Συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους – Διαδικασία συμμετοχής :
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα “TeenCityVibe” θα πρέπει α) είτε να ανεβάσουν ένα video, μέγιστης χρονικής διάρκειας ενός (1) λεπτού της ώρας (το «instagram video δήλωσης συμμετοχής»), β) είτε να ανεβάσουν μία φωτογραφία τους (η «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής»), και τα δύο στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram με τα hashtags #teencityvibe# το_όνομα_της_πόλης_διαμονής τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, #athens, #thessaloniki #patra κ.λπ.). Μέσω του instagram video δήλωσης συμμετοχής, κάθε δηλών συμμετοχή θα προβάλλει τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική πόλη διαμονής του θεωρεί ότι  θα μπορούσε να αναδειχθεί ως η «teen city vibe πόλη» της Ελλάδας. Η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται με τη δημιουργία και ως άνω προβολή και αναπαραγωγή με ανάρτηση από τον εκάστοτε υποψήφιο συμμετέχοντα του ως άνω «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή της ως άνω «instagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει πρωταγωνιστής στο «instagram video δήλωσης συμμετοχής», ο οποίος θα είναι αποκλειστικά το ίδιο πρόσωπο που υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής και εικονιζόμενος στην «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής» να είναι το ίδιο πρόσωπο που υποβάλλει την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής. Για να δηλώσει συμμετοχή ο εκάστοτε που επιθυμεί να λάβει μέρος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, θα πρέπει να διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Instagram”, όπου θα ανεβάσει το ως άνω «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή την ως άνω «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής» με τους ανωτέρω υποχρεωτικούς όρους/#hashtags. Κάθε δηλών συμμετοχή θα πρέπει να διατηρεί ενεργό στο λογαριασμό του το ως άνω «instagram video δήλωσης συμμετοχής» του ή την ως άνω «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής», καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής. Με την ανωτέρω διαδικασία οι δηλούντες συμμετοχή καθιστούν τους εαυτούς τους υποψήφιους συμμετέχοντες στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ενδεχόμενη αφαίρεση του  «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή της «instagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής» από τον προσωπικό λογαριασμό του αντίστοιχου δηλούντος συμμετοχή, κατά τη διάρκεια ισχύς της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, επιφέρει την αυτόματη έκπτωσή του από το δικαίωμα υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ορίζεται ρητά ότι οιοδήποτε instagram video δήλωσης συμμετοχής ή οποιαδήποτε instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής με περιεχόμενο προσβλητικό, προκλητικό, αντίθετο στα χρηστά ήθη ή/και μη σύννομο, δε θα λαμβάνεται υπόψιν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την κρίση της τελευταίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, αποκλειστικά με ένα (1) μόνο «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή μία «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής»,  αναρτημένο/-η σε ένα Instagram Profile (Instagram ID) του κάθε δηλούντα συμμετοχή. Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής με περισσότερα instagram video ή instagram φωτογραφίες ή Instagram Profile, θα θεωρηθεί ως έγκυρο το πρώτο χρονικά video ή πρώτη χρονικά φωτογραφία που θα αναρτηθεί στον πρώτο λογαριασμό του δηλούντα συμμετοχή, τα δε υπόλοιπα δεν θα λάβουν μέρος στη διαδικασία συμμετοχής.
Με την ανάρτηση του instagram video δήλωσης συμμετοχής ή της instagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής, οι δηλούντες συμμετοχή συναινούν να υποβληθούν και σε τυχόν διαδικασία casting που θα πραγματοποιήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία και θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι δέκα (καταρχήν) πόλεις που θα συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ποιοι θα είναι οι 3 (εκ των δηλούντων συμμετοχή σύμφωνα με τους παρόντες όρους για κάθε μια από τις 10 επιλεγέντες πόλεις) που θα συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, προκειμένου να δημιουργήσουν το «TeenCityVibe video» της αντίστοιχης πόλης τους, το οποίο θα παρουσιαστεί σε επεισόδιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και θα συμμετέχει στο πλαίσιο της ανάδειξης της «TeenCityVibe πόλης». Συνολικά δηλαδή θα συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (καταρχήν) τριάντα (30) εκ των δηλούντων συμμετοχή/τρεις (3) ανά επιλεγείσα πόλη. Η τελική επιλογή, ρητά συμφωνείται ότι θα γίνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την απόλυτη κρίση της τελευταίας. Όσοι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν συμμετοχή αυτομάτως αποδέχονται τους παρόντες όρους (όπως τυχόν τροποποιηθούν) και αναγνωρίζουν τις αποφάσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τυχόν άλλου εμπλεκόμενου μέρους ως οριστικές και δεσμευτικές.  
 
3.  Τρόπος και Μέσα Δήλωσης Συμμετοχής :
Η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής θα διοργανωθεί ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα και αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) “Instagram”. Συμμετοχή σε  οιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν τηρεί τις προαπαιτούμενες σύμφωνα με τους παρόντες όρους προϋποθέσεις, δε θα θεωρείται ως έγκυρη, δε θα ληφθεί υπόψιν και θα λαμβάνεται αυτοδικαίως ως άκυρη.
 
4.  Χρονική Διάρκεια Δήλωσης Συμμετοχής :
Η διάρκεια δήλωσης συμμετοχής ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη 17η.03.2017, ημέρα Παρασκευή (άμα την ανάρτηση των παρόντων όρων) έως και την 25η.05.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59 (τοπική ώρα Ελλάδος). H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής, με απαραίτητη προϋπόθεση τροποποίησης των παρόντων όρων με επόμενη ανάρτηση στην ως κάτωθι ιστοσελίδα του ALPHA, άλλως, ολότελα επικουρικά και σε κάθε περίπτωση η ενδεχόμενη παράταση θα τεκμαίρεται και αμαχητί για όσο χρονικό διάστημα παρατείνεται η τηλεοπτική προβολή του trailer της επικείμενης εκπομπής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) από τον ALPHA. Οι παρόντες όροι θα αναρτηθούν στην Επίσημη Ιστοσελίδα του ALPHA και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.alphatv.gr/shows/entertainment/teencityvibe και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτών θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην ως άνω ιστοσελίδα.
 
 
5.  Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (για την πόλη διαμονής τους) που έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής τους (ανάρτησης του «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή της «instagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής»), το 15ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος αυτής. Ρητή προϋπόθεση οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού κοινωνικού δικτύου και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί ούτε θα ανασταλεί καθόλη τη διάρκεια ισχύς της διαδικασίας συμμετοχής, για την οιαδήποτε, νόμιμη ή μη, αιτία. Διευκρινίζεται ότι το Instagram, δε διαχειρίζεται, προωθεί, σχετίζεται ή ενισχύει με τον οιονδήποτε τρόπο την παρούσα διαδικασία δήλωσης συμμετοχής. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι προστηθέντες και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι ή σχετιζόμενοι με οιαδήποτε σχέση εργασίας, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, της SA Coca-Cola Services NV, του “ALPHA”, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι γ΄ βαθμού και οι σύζυγοι τους. Οποιαδήποτε συμμετοχή από πρόσωπα που δε τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθίσταται αυτοδικαίως ως άκυρη. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής ανηλίκου, ο ανήλικος θα πρέπει να έχει λάβει τη συναίνεση των γονέων του, οπότε με τη δήλωση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι οι γονείς του συναινούν στην σύμφωνα με τους παρόντες όρους δήλωση συμμετοχής του. Σε περίπτωση επιλογής συμμετέχοντα ανηλίκου και προκειμένου να είναι έγκυρη και αποδεκτή η συμμετοχή του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, απαιτείται η γραπτή συναίνεση για τη συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των γονέων του ή κηδεμόνων του ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα, την οποία και οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πριν την έναρξη της συμμετοχής του ανηλίκου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σε περίπτωση που δεν δοθεί η ανωτέρω συναίνεση, η αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής και επιλογή ανηλίκου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ο εν λόγω ανήλικος δεν θα συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
 
6.  Τρόπος Ανάδειξης Συμμετεχόντων :
Κάθε ανάρτηση «instagram video δήλωσης συμμετοχής» ή «nstagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής» με τα συγκεκριμένα #hashtags συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή, από την πλευρά των δηλούντων συμμετοχή, υποβολής σε μία διαδικασία casting, που τυχόν πραγματοποιηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με όρους και προϋποθέσεις που θα τους γνωστοποιηθούν έγκαιρα (εφόσον επιλεγούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συμμετοχή στη διαδικασία casting). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής (casting) και εν γένει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, είναι η παροχή από τους δηλούντες συμμετοχή (που επιλέχθησαν για συμμετοχή στο casting και εν γένει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) των πλήρων προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.) αφενός για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας και αφετέρου τήρησης των προβλεπόμενων ορίων ηλικίας και τυχόν λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων των παρόντων όρων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την επικοινωνία των συνεργατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μαζί τους, κατόπιν αποστολής από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προσωπικού μηνύματος στον εκάστοτε που δηλώσει συμμετοχή και επιλεγεί για συμμετοχή στη διαδικασία casting και εν γένει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής για συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο κοινωνικό δίκτυο INSTAGRAM, στον οποίο ανάρτησε το «instagram video δήλωσης συμμετοχής» του ή την «instagram φωτογραφία δήλωσης συμμετοχής» του. Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τους τριάντα (30) συμμετέχοντες εκ των δηλούντων συμμετοχή για την συμμετοχή τους στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, καθώς και πέντε (5) αναπληρωματικούς υποψηφίους συμμετέχοντες, σε περίπτωση οιουδήποτε κωλύματος των αρχικών επιλεγέντων, τυπικού ή ουσιαστικού. Σε περίπτωση, στην οποία δηλών συμμετοχή που έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, δεν προσκομίσει προσηκόντως όσα του ζητηθούν, και δεν αποδεχτεί και συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και τους ειδικότερους όρους συμμετοχής -όπως τούτοι θα διαμορφωθούν- στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που θα καταρτισθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα υπογραφούν με έκαστο εκ των οριστικών επιλεγέντων που έχουν δηλώσει συμμετοχή, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των γυρισμάτων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, τεκμαίρεται η αυτοδίκαιη έκπτωσή του από τη διαδικασία συμμετοχής και το δικαίωμα συμμετοχής του στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θεωρείται ως μη γενόμενο. 
 
7.  Αποδοχή Όρων :
’Όλοι οι δηλούντες συμμετοχή αποδέχονται, δηλώνουν και αναγνωρίζουν ρητώς και χωρίς επιφύλαξη ότι: (1) ο λογαριασμός που διατηρούν στο Instagram είναι ο προσωπικός τους και δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (2) έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας τους και δεν  έχουν συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19) έτος, (3) τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσουν είναι ακριβή, πραγματικά και αληθή, (4) η προσωπικότητά τους δε θίγεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία και ότι θα συμμετέχουν με χρήση των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων τους και της εικόνας και φωνής τους, (5) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα επί της εικόνας/φωνής ή επί της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιασδήποτε άλλης φύσης δικαίωμα οιουδήποτε τρίτου (της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και του ALPHA ως μεταδίδοντος τηλεοπτικού σταθμού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, μη υπεχόντων ουδεμίας σχετικής ευθύνης), (6) ρητώς αποδέχονται και συναινούν στο δικαίωμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα και την εικόνα/φωνή τους, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής και τυχόν συμμετοχής τους στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, (7) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ανακοινώσει τα ονόματά τους ή/και να δημοσιεύσει την εικόνα τους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον επιλεγούν να συμμετέχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, στο διαδίκτυο, όπως π.χ. στην ως άνω ιστοσελίδα του ALPHA ή σε άλλα μέσα π.χ. μέσω του ALPHA, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στο πλαίσιο προώθησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 8) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη διαφημιστική εκμετάλλευση (από την ίδια ή τρίτο στον οποίο τυχόν εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα) κάθε σχετικού γεγονότος, ακόμη και των ως άνω «instagram videos δήλωσης συμμετοχής» ή «instagram φωτογραφιών δήλωσης συμμετοχής» και «TeenCityVibe videos», χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης, πόσω δε μάλλον περαιτέρω έγκρισης ή καταβολής οιασδήποτε μορφής αποζημίωσης προς τους ίδιους, εκτός από το ως άνω έπαθλο που θα δοθεί στην νικητήρια πόλη (την «TeenCityVibe πόλη»), (9) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή/και τυχόν ο ALPHA) δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των δηλούντων συμμετοχή και τυχόν συμμετεχόντων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμελείας και της ανωτέρας βίας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζεται στις με τους παρόντες όρους εγγυήσεις και δηλώσεις για την αποδοχή κάθε δήλωσης συμμετοχής.
 
8. Προσωπικά Δεδομένα :
1. Κάθε δηλών συμμετοχή παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και στην SA Coca-Cola Services NV την άδεια και τη συγκατάθεσή του για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της εικόνας και φωνής του, τα οποία γνωστοποιεί έκαστος αυτοβούλως στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμετοχής και της τυχόν συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και προς τον σκοπό αυτόν, όπως τούτα ορίζονται ειδικά και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006). Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, οι δηλούντες συμμετοχή δηλώνουν ρητά ότι παρέχουν τη συγκατάθεσή τους προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την SA Coca-Cola Services NV, όπως επεξεργαστούν τα ανωτέρω προσωπικά τους στοιχεία και τηρήσουν αρχείο με αυτά, αποκλειστικά στα πλαίσια και για τις διαδικασίες επιλογής προσώπων για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τυχόν συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και στην έκταση που κάθε μέρος εμπλέκεται.
2. Σε ενδεχόμενη περίπτωση που οιοσδήποτε δηλών συμμετοχή πάψει να επιθυμεί για προσωπικούς του λόγους τη διατήρηση της επικοινωνίας του με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας και του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή επιθυμεί να διαγραφούν τα προσωπικά στοιχεία του, παρότι προγενέστερα είχε παράσχει την  συγκατάθεσή του, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει τις ανωτέρω επιθυμίες του σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της παρούσας διαδικασίας επιλογής συμμετεχόντων, με επικοινωνία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@babyblueproject.com
 
9. Λοιποί Όροι :
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής συμμετεχόντων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να μεταβάλει επιμέρους όρους και τις ημερομηνίες ισχύος της διαδικασίας επιλογής συμμετεχόντων ακόμη και να ματαιώσει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία και εν γένει να μεταβάλει τους παρόντες όρους (όπως ιδίως να μεταβάλει τον αριθμό των επιλεγέντων πόλεων, συμμετεχόντων συνολικά στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ανά πόλη, κ.λπ.), καθώς και να αποφασίζει σχετικά με την παραγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ιδίως να καθορίζει τον αριθμό των επεισοδίων, τη διάρκεια της παραγωγής κ.λπ. Η οιαδήποτε ενημέρωση των δηλούντων συμμετοχή για ενδεχόμενη τροποποίηση των παρόντων όρων, θα γίνεται αποκλειστικά κατά την είσοδό τους στην ως άνω Ιστοσελίδα του ALPHA. Σε περίπτωση ματαίωσης, διακοπής ή παράτασης, της διαδικασίας επιλογής συμμετεχόντων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση προς αποζημίωση έναντι των δηλούντων συμμετοχή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δηλών συμμετοχή διαφωνεί με τις αναρτημένες τροποποιήσεις των παρόντων ή αποφασίσει ότι δεν επιθυμεί τελικά, για οποιονδήποτε λόγο, να είναι υποψήφιος συμμετέχων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, δύναται να ακυρώσει τη δήλωση συμμετοχής του με τη διαγραφή του «instagram video δήλωσης συμμετοχής» του ή της «instagram φωτογραφίας δήλωσης συμμετοχής» του, από τον προσωπικό του λογαριασμό και εφόσον ενημερώσει σχετικά και με αποδεικτικό ενημέρωσης την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο email info@babyblueproject.com, ειδικά σε περίπτωση που έχει προηγηθεί επιλογή του από τυχόν διαδικασία casting. 2. Η συμμετοχή στην διαδικασία δήλωσης συμμετοχής προϋποθέτει αυθύπαρκτη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 3. Η παρούσα διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε κάθε περίπτωση περατώνεται μετά την επιλογή των τελικών συμμετεχόντων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.  4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για οιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη τυχόν προκύψει στο Instagram και στον Ιστότοπο. 5. Οι δηλούντες συμμετοχή δεσμεύονται ρητά ότι θα ενεργούν καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής συμμετεχόντων σύννομα, καλόπιστα και σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής. 6. Τους παρόντες όρους διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε μελλοντική διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει αναφορικά με την παρούσα διαδικασία δήλωσης συμμετοχής, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. 6. Οι όροι σχετικά με τη συμμετοχή των επιλεγέντων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και τους όρους ανάδειξης της «TeenCityVibe πόλης» (συμπεριλαμβανομένου του ειδικότερου καθορισμού του επάθλου), θα περιλαμβάνονται σε σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ κάθε επιλεγέντα και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η υπογραφή της οποίας θα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε επιλεγέντα στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, άλλως το δικαίωμα συμμετοχής του θα παύει να ισχύει), σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των γυρισμάτων του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ενώ μπορεί να δημοσιευθούν πληροφορίες σχετικά με την ανάδειξη της «TeenCityVibe πόλης», το έπαθλο της «TeenCityVibe πόλης» κ.λπ.,7. Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει την αποδοχή από τους δηλούντες συμμετοχή χωρίς επιφύλαξη των παρόντων αναλυτικών περιγραφόμενων όρων (όπως τυχόν τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω), καθώς και των όρων της έγγραφης γονικής συναίνεσης για τους ανήλικους δηλούντες συμμετοχή και των αποφάσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τυχόν άλλων εμπλεκομένων στο πλαίσιο των παρόντων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (και τυχόν του ALPHA).
 
Αθήνα, 05.04.2017