ΓΙΩΡΓΟΣ

 
Μαρία
7
Ελένη
6
Στάθη
5
Αντιγόνη
5
Ηλικία: 64
Επάγγελμα: Συνταξιούχος
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 23 

ΜΑΡΙΑ

 
Γιώργος
6
Ελένη
9
Στάθη
7
Αντιγόνη
6
Ηλικία: 41
Επάγγελμα: Οικιακά
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 28 

ΕΛΕΝΗ

 
Γιώργος
6
Μαρία
8
Στάθη
5
Αντιγόνη
6
Ηλικία: 31
Επάγγελμα: Ελ. Επαγγελματίας
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 25 

ΣΤΑΘΗΣ

 
Γιώργος
7
Μαρία
8
Ελένη
7
Αντιγόνη
6
Ηλικία: 36
Επάγγελμα: Δημ. Υπάλληλος
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 28 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 
Γιώργος
6
Μαρία
7
Ελένη
6
Στάθη
5
Ηλικία: 35
Επάγγελμα: Ελ. Επαγγελματίας
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 24
 
 

WEB TV: ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ