Σίσσυ 6
Ειρήνη 6
Μάκης 6
Ελένη 9
Ηλικία: 29
Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 27
 

 
Λίζα 0
Ειρήνη 0
Μάκης 0
Ελένη 0
Ηλικία: 44
Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 0
 

 
Λίζα 0
Ειρήνη 0
Σίσσυ 0
Ελένη 0
Ηλικία: 36
Επάγγελμα: Ιδ. Υπάλληλος
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 0
 

 
Λίζα 0
Σίσσυ 0
Ειρήνη 0
Μάκης 0
Ηλικία: 22
Επάγγελμα: Φοιτήτρια
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 0
 

 
Λίζα 0
Σίσσυ 0
Ελένη 0
Μάκης 0
Ηλικία: 35
Επάγγελμα: Γλωσσολόγος
  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 0