ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΕΛΕΝΗ»
 
Α. Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, θέση Πέτσα Βακαλοπούλου, ΒΙΟΠΑ Παλλήνης, εφεξής «ALPHA») η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «ALPHA», παράγει και μεταδίδει, καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 13.00-15.00, σε ζωντανή μετάδοση, την ψυχαγωγική, τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «ΕΛΕΝΗ» (εφεξής «Εκπομπή»). Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του περιεχόμενου της ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ο ALPHA έχει αποφασίσει όπως εντάξει στα επεισόδια της ΕΚΠΟΜΠΗΣ που θα μεταδοθούν ζωντανά από τις 08.12.2017 έως και τις 21.12.2017 (τα «Επεισόδια») την κατωτέρω περιγραφομένη προωθητική ενέργεια, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής η «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»), σε συνεργασία με την εταιρεία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Κηφισίας αρ. 125-127) (η «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ»).
Β. Περιγραφή ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. Διαδικασία Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Η δήλωση συμμετοχής στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών με την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποφάσεων του ALPHA, οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές.
2. Σκοπός της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι η ανάδειξη των νικητών -εκ του εκάστοτε συνόλου των δηλούντων συμμετοχή- οι οποίοι θα προκύψουν από τις ηλεκτρονικές κληρώσεις που θα διεξαχθούν από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ και θα κερδίσουν δώρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.
3. Διάρκεια Διαστήματος Δηλώσεων Συμμετοχής και ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ θα ξεκινήσει εντός του χρόνου μετάδοσης του Επεισοδίου της 8ης.12.2017, ημέρας Παρασκευής, με έναρξη κατά το χρόνο που θα υποδειχθεί από την παρουσιάστρια, οπότε και το σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα ξεκινήσει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής, με τους τρόπους που αναφέρονται παρακάτω, όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Το διάστημα κατά το οποίο το σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής θα διαρκέσει καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα από την ως άνω έναρξη και μέχρι την πραγματοποίηση της τελευταίας κλήρωσης της Δεύτερης Φάσης εντός του Επεισοδίου της 21ης.12.2017 (ημέρας Πέμπτης) (ή οποιουδήποτε επεισοδίου νωρίτερα, εφ’ όσον αναδειχθούν οι νικητές σε προηγούμενο επεισόδιο, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα), και όπως ειδικότερα θα ανακοινωθεί από την παρουσιάστρια (οι συμμετοχές δηλώνονται χωρίς διακοπή, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων που μεσολαβούν των μεταδόσεων των επεισοδίων ακόμη και των Σαββατοκύριακων). Μετά τη λήξη του διαστήματος κατά το οποίο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, το σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ παύει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής για την συγκεκριμένη ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και δεν είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα περαιτέρω δηλώσεων συμμετοχής. Με την ανάδειξη και του τελευταίου νικητή της Δεύτερης Φάσης ολοκληρώνεται η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Σχετικά με τη διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των φάσεων, ισχύουν τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.
4. Ειδικότερα, για να δηλώσει κάποιος έγκυρα συμμετοχή στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (εφεξής ο «Δηλών Συμμετοχή»), κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, θα πρέπει :
Είτε, (α) να καλέσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 1 49 49 (εφεξής «Υπηρεσία»), με χρέωση 1,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και τέλους τηλεφωνίας) ανά κλήση από σταθερό τηλέφωνο και
1,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., πλέον όμως του αντίστοιχου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που βαρύνει τον κάθε Δηλούντα Συμμετοχή ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού του για τον αντίστοιχο μήνα (προ ΦΠΑ) [και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων] και ειδικότερα κατά ποσοστό ως εξής, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία: κατά ποσοστό 12% για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, 15% για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 ευρώ μέχρι 100 ευρώ, 18% για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 ευρώ μέχρι 150 ευρώ και 20% για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 και άνω) ανά κλήση από κινητό τηλέφωνο, εντός Ελλάδος.
Ειδικότερα, ο Δηλών Συμμετοχή, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, όπου μέσω ηχητικού/ηχογραφημένου μηνύματος θα ενημερωθεί για: α) τη χρέωση της κλήσης του και β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές), ο οποίος επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για αγορές του από την γκάμα προϊόντων της γνωστής εταιρείας τηλεπωλήσεων TV MALL, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στον όρο Ε (η «Δωροεπιταγή»). Σε περίπτωση κλήσης από κινητό τηλέφωνο, ο μοναδικός κωδικός αριθμός, πέραν της ανακοίνωσης ως άνω, θα του αποστέλλεται (στο τηλέφωνο από το οποίο καλεί) και μέσω SMS. Στη συνέχεια ο Δηλών Συμμετοχή θα δρομολογηθεί σε αυτόματο σύστημα τηλεφωνητή, όπου θα του ζητηθεί να ηχογραφήσει το τηλέφωνό του (από το οποίο καλεί) και το ονοματεπώνυμό του, τα οποία και θα πρέπει να ηχογραφήσει ευκρινώς, προκειμένου να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής του.
Είτε, (β) να αποστείλει μήνυμα (sms) με περιεχόμενο «Ε(ΚΕΝΟ)ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον αριθμό υψηλής χρέωσης 19200 από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος (εφεξής «Υπηρεσία»). Ειδικότερα, για την εν λόγω υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή ενός μηνύματος με χρέωση 2,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. πλέον όμως του αντίστοιχου τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, που βαρύνει τον κάθε Δηλούντα Συμμετοχή ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού του για τον αντίστοιχο μήνα (προ ΦΠΑ) [και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων] και ειδικότερα κατά ποσοστό ως εξής, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία: κατά ποσοστό 12% για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 50 ευρώ, 15% για μηνιαίο λογαριασμό από 50,01 ευρώ μέχρι 100 ευρώ, 18% για μηνιαίο λογαριασμό από 100,01 ευρώ μέχρι 150 ευρώ και 20% για μηνιαίο λογαριασμό από 150,01 και άνω).
Μόλις ο Δηλών Συμμετοχή στείλει το μήνυμα, λαμβάνει (δωρεάν) απαντητικό μήνυμα, με περιεχόμενο: α) ένα μοναδικό κωδικό, που αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για αγορές του από την γκάμα προϊόντων της γνωστής εταιρείας τηλεπωλήσεων TV MALL, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στον όρο Ε (η «Δωροεπιταγή»), με τον οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και β) την χρέωση του SMS που έστειλε.
Τα τηλέφωνα των Δηλούντων Συμμετοχή, καθώς και το ονοματεπώνυμό τους, καταχωρούνται στο Σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ με σκοπό την ανάδειξη των νικητών, που θα κληρωθούν ηλεκτρονικά, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.
5. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να δηλώνει συμμετοχή, κάνοντας χρήση της ανωτέρω υπό α ή/και β Υπηρεσίας, δηλαδή καλώντας τηλεφωνικά κατά τον ανωτέρω υπό α τρόπο ή/και στέλνοντας SMS κατά τον υπό β τρόπο, περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και καθ΄όλο το ως άνω χρονικό διάστημα (ακόμα κι αν ήδη έχει αναδειχθεί νικητής και μέχρι τη λήξη του διαστήματος δηλώσεων συμμετοχής), κάθε φορά δε που κάνει χρήση Υπηρεσίας, θα ενημερώνεται ως άνω για τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία ως άνω Δωροεπιταγή. Συνεπώς κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να προβαίνει σε περισσότερες της μίας (1) δηλώσεις συμμετοχής (χωρίς περιορισμό) και με συνδυαστικό τρόπο (δηλαδή μέσω κλήσης και γραπτού μηνύματος ως άνω), λαμβάνοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό (μοναδικό) κωδικό αριθμό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή, αξίας τεσσάρων (4) ΕΥΡΩ, για κάθε δήλωση συμμετοχής του. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα καταχωρείται ως κατωτέρω στο σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ για τις ανάγκες κάθε ηλεκτρονικής κλήρωσης ξεχωριστά. Η χρήση της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ε του παρόντος, όρους.
6. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής αυξάνουν τον μηνιαίο λογαριασμό του κάθε Δηλούντα Συμμετοχή-συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας και συνακόλουθα το ποσό του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, με το οποίο κάθε Δηλών Συμμετοχή-συνδρομητής επιπροσθέτως επιβαρύνεται και το οποίο κάθε Δηλών Συμμετοχή-συνδρομητής καταβάλει επιπλέον ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού του προ ΦΠΑ (δείτε και όρο Β.Ι.4 ανωτέρω).
7. Μόνο με την ολοκλήρωση της ως άνω υπό Β.4.(α) και (β) διαδικασίας θεωρείται έγκυρη μία δήλωση συμμετοχής και μόνο έγκυρες συμμετοχές με τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της τελευταίας, προκειμένου να συμμετέχουν κατά τα κατωτέρω στις ηλεκτρονικές κληρώσεις (μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κληρώσεως της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ) για την ανάδειξη των νικητών των δώρων.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ως άνω διαδικασίας δήλωσης συμμετοχής ή χορήγησης από Δηλούντα Συμμετοχή λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων ή μη ευκρινούς ηχογράφησης στοιχείων, η σχετική ευθύνη βαραίνει τον εκάστοτε Δηλούντα Συμμετοχή, ο οποίος δεν θα δύναται να συμμετέχει ως άνω στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων από την οποία προκύπτουν οι νικητές. Ο ALPHA δεν ευθύνεται για το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, για προβλήματα που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ. 
Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζεται/εμφανίζονται ο αριθμός ή οι αριθμοί δήλωσης συμμετοχής, παρέχεται η τηλεφωνική γραμμή της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, με αστική χρέωση, Υποστήριξης της Υπηρεσίας Β.4.(α) και (β) ανωτέρω: 214 214 8429. 
ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ - ΦΑΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
- ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ – ΔΩΡΑ
1. Στο studio της Εκπομπής θα έχει τοποθετηθεί video wall, στο οποίο οι τηλεθεατές θα βλέπουν τριάντα «κλειστά» τετράγωνα κατά σειρά αριθμημένα από το 1 έως το 30 και κάθε τετράγωνο θα αντιστοιχεί σε δώρο/δώρα κατά τα αμέσως κατωτέρω αναφερόμενα, όπως η αντιστοίχιση θα έχει γίνει με τυχαία σειρά, ήδη πριν την έναρξη της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
2. Τα δώρα που θα αντιστοιχούν στα τριάντα τετράγωνα (με τυχαία σειρά), είναι τα εξής:
1)         6 τετράγωνα με δώρο στο καθένα πεντακόσια ευρώ (500€) μετρητά.
2)         5 τετράγωνα με δώρο στο καθένα δωροεπιταγές συνολικής αξίας επτακοσίων ευρώ (700€) για αγορές από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων).
3)         2 τετράγωνα με δώρο στο καθένα δωροεπιταγές συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) για αγορές από τα καταστήματα PUBLIC (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων).
4)         2 τετράγωνα με δώρο στο καθένα δωροεπιταγές συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) για αγορές από τα καταστήματα HONDOS (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων).
5)         2 τετράγωνα με δώρο στο καθένα μία κουζινομηχανή KENWOOD Chef Titanium.
6)         1 τετράγωνο με δώρο δωροεπιταγές συνολικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) για αγορές από τα καταστήματα NAK SHOES (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων).
7)         1 τετράγωνο με δώρο: μία κουζίνα κεραμική BOSCH (Serie 4 / HCA743320G, Λευκή).
8)         1 τετράγωνο με δώρο: ένα ψυγείο SAMSUNG RS7778FHCSL INOX A++
9)         1 τετράγωνο με δώρο: ένα πλυντήριο – στεγνωτήριο ρούχων LG F4J9JH2T - 10,5kg/7kg
10)     1 τετράγωνο με δώρο: ένα πλυντήριο πιάτων MIELE G 4203 SC ACTIVE INOX 60cm
11)     1 τετράγωνο με δώρα: 3 κλιματιστικά FUJITSU και ειδικότερα ένα κλιματιστικό ASYG /AOYG-12LLCE12000Btu και δύο κλιματιστικά ASYG/AOYG-09LLCE 9000Btu.
12)     1 τετράγωνο με δώρο: μία τηλεόραση PANASONIC 58''  TX-58EX703.
13)     1 τετράγωνο με δώρο: ένα MacBook Pro 13'' 2.3GHz/i5/128GB Space Gray.
14)     1 τετράγωνο με δώρο: ένα iPhone X, 64GB.
15)     1 τετράγωνο με δώρα: ένα iPad Wi-Fi 32GB Space Gray και δωροεπιταγές συνολικής αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) για αγορές από τα καταστήματα PUBLIC (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων).
16)     1 τετράγωνο με δώρα: μία κουζίνα κεραμική PITSOS FAMILY PHCB154K55 INOX, ένα πλυντήριο πιάτων SIEMENS iQ300 SK26E821EU ΑΣΗΜΙ 55cm A+, ένα ψυγείο SIEMENS KD29VVL30 INOX A++ και ένα πλυντήριο ρούχων BOSCH SERIE 4 WOT20257GR 7Kg A+++].
17)     1 τετράγωνο με δώρα: ένα σύστημα σιδερώματος TEFAL GV 9080 7,5bar με δώρο βούρτσα ατμού DR8085), μία σκούπα MIELE COMPLETE C3 CAT & DOG POWERLINE RED και μία πολυκαφετιέρα KRUPS XP22401.
18)     1 τετράγωνο με δώρο σύστημα μεταφοράς INGLESINA TRILOGY QUATTRO, που περιλαμβάνει : πορτ-μπεμπέ, στρώμα και Welcome Pad, βάση standup, καρότσι με αναστρέψιμη θέση περιπάτου, κάθισμα αυτοκινήτου Huggy (Gr.0+, 0-13 κιλά), καλάθι μεταφοράς αντικειμένων, ποτηροθήκη και ποδόσακο για το καρότσι.
 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Στα πλαίσια του επεισοδίου της Εκπομπής που θα μεταδοθεί «ζωντανά» στις 8 Δεκεμβρίου 2017 (ημέρα Παρασκευή), θα γίνει παρουσίαση των δώρων, ενώ μπορεί κατά την κρίση του ALPHA να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικές κληρώσεις (αριθμού που θα αποφασίσει ο ALPHA, μεταξύ όλων των έως το εκάστοτε χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης εγκύρως δηλούντων συμμετοχή στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), προκειμένου να αναδειχθούν εκ των Δηλούντων Συμμετοχή αυτοί που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής τετραγώνου, ήτοι θα βγουν «ζωντανά» τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια μετάδοσης του επεισοδίου της 8ης.12.2017, προκείμενου να επιλέξει καθένας ένα τετράγωνο, καταρχάς από τα τριάντα, και στη συνέχεια από τα εκάστοτε εναπομείναντα.
O ALPHA δύναται να αποφασίσει ότι στο πλαίσιο της ως άνω φάσης αναγγελίας της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (του ως άνω επεισοδίου της 8ης.12.2017) δεν θα γίνουν ηλεκτρονικές κληρώσεις.
ΠΡΩΤΗ  φάση:
1. Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της Αναγγελίας της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, και ειδικότερα στο πλαίσιο των επεισοδίων της Εκπομπής που θα μεταδοθούν «ζωντανά» από τις 11.12.2017, ημέρα Δευτέρα έως και 15.12.2017, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές κληρώσεις (εάν ήδη κατά την φάση της Αναγγελίας έχουν πραγματοποιηθεί κληρώσεις και αναδεχθεί νικητές), άλλως θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές κληρώσεις (μεταξύ όλων των έως το εκάστοτε χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης εγκύρως δηλούντων συμμετοχή στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), προκειμένου να αναδειχθούν από τους Δηλούντες Συμμετοχή οι τριάντα, καθένας εκ των οποίων θα συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής τετραγώνου, ήτοι θα βγει «ζωντανά» τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αντίστοιχου επεισοδίου εκ των ως άνω από 11.12.2017 έως 15.12.2017 (εντός του οποίου έγινε η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία αναδείχθηκε) προκείμενου να επιλέξει τετράγωνο από τα εκάστοτε εναπομείναντα και να κερδίσει το αντίστοιχο δώρο/τα αντίστοιχα δώρα που περιλαμβάνει (εκ των ως άνω), μέχρι επιλογής και των τριάντα τετραγώνων και ανάδειξης και των τριάντα νικητών, που θα κερδίσουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δώρα της Πρώτης Φάσης (συμπεριλαμβανομένης τυχόν της φάσης της Αναγγελίας) (εφεξής συνολικά «Νικητές Πρώτης Φάσης»), οπότε και ολοκληρώνεται η Πρώτη Φάση.
2. Κατά την Πρώτη Φάση, η παρουσιάστρια έχει δικαίωμα να προτείνει σε επιμέρους τηλεθεατές κάποια από τις κατωτέρω εναλλακτικές επιλογές, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας και ενώ οι κληρωθέντες συμμετέχοντες βρίσκονται στον «αέρα» της ΕΚΠΟΜΠΗΣ :
α) Πριν ανοίξει το επιλεγέν από τον αντίστοιχο συμμετέχοντα τηλεθεατή τετράγωνο και αποκαλυφθεί το δώρο που περιέχει, η παρουσιάστρια δύναται να του αντιπροτείνει να μην ανοίξει το τετράγωνο που επέλεξε και να μην κερδίσει το δώρο που περιέχει το επιλεγέν τετράγωνο, αλλά αντ΄ αυτού, άλλο δώρο, χρηματικό ή μη, ποσού/αξίας και είδους επιλογής του ALPHA,  που θα του ανακοινώσει. Σε περίπτωση που επιλέξει να μην ανοίξει το τετράγωνο και να κάνει αποδεκτή την αντιπρόταση της παρουσιάστριας, το επιλεγέν τετράγωνο παραμένει κλειστό και τίθεται, μεταξύ των υπολοίπων εναπομείναντων τετραγώνων, προς επιλογή από τους επόμενους κληρωθέντες συμμετέχοντες τηλεθεατές.
β) Αφού έχει ανοίξει το επιλεγέν από τον αντίστοιχο συμμετέχοντα τηλεθεατή τετράγωνο και αποκαλυφθεί το δώρο που περιέχει, η παρουσιάστρια δύναται να του αντιπροτείνει να ανταλλάξει το δώρο που κέρδισε με άλλο δώρο, χρηματικό ή μη, ποσού/αξίας και είδους επιλογής του ALPHA,  που θα του ανακοινώσει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων τηλεθεατής επιλέξει την ανταλλαγή του δώρου, το δώρο του αντίστοιχου επιλεγέντος τετραγώνου περιλαμβάνεται στο εξής στα «αδιάθετα δώρα».
γ) Αφού έχει ανοίξει το επιλεγέν από τον αντίστοιχο συμμετέχοντα τηλεθεατή τετράγωνο και αποκαλυφθεί το δώρο που περιέχει, η παρουσιάστρια δύναται να του αντιπροτείνει να ανταλλάξει το δώρο που κέρδισε με κάποιο από τα δώρα, επιλογής του ALPHA,  εξ αυτών που κατά τα ανωτέρω παραμένουν «αδιάθετα». Σε περίπτωση που ο συμμετέχων τηλεθεατής επιλέξει την ανταλλαγή του δώρου, το δώρο του αντίστοιχου επιλεγέντος τετραγώνου είναι αυτό που περιλαμβάνεται πλέον στα «αδιάθετα δώρα».
3. Τα ως άνω ισχύουν και στο πλαίσιο της φάσης της Αναγγελίας, εφόσον βεβαίως ο ALPHA αποφασίσει να ανοίξει τετράγωνα στο πλαίσιο αυτής. Τα ανωτέρω σχετικά με κάθε δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής δύνανται να λάβουν χώρα, μέσω της παρουσιάστριας, κατά τη διακριτική ευχέρεια και απόλυτη κρίση του ALPHA, για επιμέρους τετράγωνα, κατόπιν απόφασης του ALPHA και για όσα τετράγωνα τυχόν αποφασίσει ο ALPHA.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ALPHA μπορεί να αποφασίσει όπως αντιπρόταση δεν γίνει για κανένα τετράγωνο.
- ΔΕΥΤΕΡΗ φάση – ΔΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ :
1. Μετά την ως άνω ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με την ανάδειξη των ως άνω τριάντα νικητών, και ειδικότερα στο πλαίσιο των επεισοδίων της Εκπομπής που θα μεταδοθούν «ζωντανά» από τις 18.12.2017, ημέρα Δευτέρα έως και 21.12.2017, ημέρα Πέμπτη, τα τριάντα (30) τετράγωνα του video wall θα «γεμίσουν» ξανά από τον ALPHA, ήδη πριν την έναρξη της Δεύτερης (και τελευταίας) Φάσης :
Α) Με ένα μεγάλο δώρο σε ένα τετράγωνο και συγκεκριμένα ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ PEUGEOT 108 (παρακάτω θα δείτε ως Παράρτημα τον εξοπλισμό του), που επιπλέον θα περιλαμβάνει ασφάλιση ενός έτους από την εταιρεία PRIME INSURANCE (ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει στην PRIME INSURANCE όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβεί σε τυχόν διαδικασίες που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της ασφάλισης), το δε πακέτο ασφάλισης θα περιλαμβάνει συνοπτικά (οι ειδικοί όροι της ασφάλισης θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο) :
·         Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
·         Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα μελών της οικογένειάς σας, ασφαλισμένα στη PRIME (μέχρι € 3.000).
·         Ίδιες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
·         Προσωπικό ατύχημα οδηγού (Θάνατος – Μόνιμη ολική ανικανότητα € 5.000)
·         Φροντίδα ατυχήματος.
·         Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
·         Επέκταση των συμπληρωματικών καλύψεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.
·         Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απώλειας εργασίας.
·         Νομική προστασία (€ 3.000).
·         Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά (€ 20.000).
·         Κλοπή ολική, και ζημιές του αυτοκινήτου κατά την κλοπή.
·         Κλοπή μερική και κλοπή μη σταθερών αξεσουάρ του αυτοκινήτου.
·         Ίδιες ζημιές από φυσικά φαινόμενα (θύελλα, πλημμύρα, καταιγίδα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση).
·         Ίδιες ζημιές από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη.
·         Ίδιες ζημιές από πυρκαγιά ή/και έκρηξη.
·         Πυρκαγιά ή/και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
·         Ενοικίαση αυτοκινήτου μετά από καλυπτόμενη ζημιά του οχήματος.
·         Aπομείωση της αξίας του οχήματος 1% μηνιαίως.
·         Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών  (10% της αξίας του οχήματος με ελάχιστο όριο € 1.000 και ανώτατο € 3.000).
·         Αντικατάσταση  κλειδιών – ξεκλείδωμα θυρών.
·         Ίδιες ζημιές από σύγκρουση με άλλο όχημα.
·         Ίδιες ζημιές (πέραν της πυρκαγιάς και έκρηξης) από τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες.
·         Ίδιες ζημιές του οχήματος μετά από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή,  κατακρήμνιση, καθώς και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, φόρτωσης ή εκφόρτωσής του σε τρένα, επιβατικά  πλοία ή πορθμεία που εκτελούν κανονικό δρομολόγιο.
·         Οδική Βοήθεια.
Β) Σε καθένα από τα υπόλοιπα τετράγωνα με τα εξής δώρα:
- σε ένα τετράγωνο με μετρητά αξίας χιλίων ευρώ (1.000€),
- σε ένα τετράγωνο με δωροεπιταγές συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για αγορές από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων),
- σε ένα τετράγωνο με δωροεπιταγές συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για αγορές από τα καταστήματα PUBLIC (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων),
- σε ένα τετράγωνο με δωροεπιταγές συνολικής αξίας δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για αγορές από τα καταστήματα ELECTRONET (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων),
Και στα υπόλοιπα τετράγωνα :
- σε αριθμό τετραγώνων εκ των υπολοίπων και κατά τρόπο διανομής που θα αποφασίσει ο ALPHA, κατά την κρίση και διακριτική του ευχέρεια, με τα «αδιάθετα» δώρα της Πρώτης Φάσης (1 δώρο ανά τετράγωνο ή περισσότερα ανά τετράγωνο, όπως τυχόν τα συνδυάσει ο ALPHA κατά την κρίση του) και
- σε καθένα εκ των εναπομείναντων τετραγώνων και μέχρι τη συμπλήρωση των 30 τετραγώνων, δωροεπιταγές συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) για αγορές από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ή δωροεπιταγές συνολικής αξίας πενήντα ευρώ (50€) για αγορές από τα καταστήματα PUBLIC (σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων καταστημάτων). Τα εναπομείναντα τετράγωνα μπορεί να «γεμίσουν» με δωροεπιταγές πενήντα ευρώ (50€) μόνο από τα super market ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ή μόνο από τα καταστήματα PUBLIC ή και από τα δύο (στην τελευταία περίπτωση, κατά τρόπο/αριθμό τετραγώνων ως προς τη διανομή, επιλογής του ALPHA), κατόπιν απόφασης του ALPHA.
2. Και στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης, οι τηλεθεατές θα βλέπουν τριάντα «κλειστά» τετράγωνα κατά σειρά αριθμημένα από το 1 έως το 30 και κάθε τετράγωνο θα αντιστοιχεί σε δώρο/δώρα κατά τα ανωτέρω, όπως η αντιστοίχιση (τετραγώνων και δώρων) θα έχει γίνει με κλήρωση μεταξύ τριάντα (30) αριθμών, πριν την έναρξη των αντίστοιχων για την Δεύτερη Φάση κληρώσεων των συμμετοχών και ειδικότερα, προ της έναρξης του επεισοδίου με το οποίο άρχεται η Δεύτερη Φάση, ενώπιον της κατωτέρω Συμβολαιογράφου, των αρμοδίων προς τούτο εκπρόσωπων του ALPHA και της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ και του τεχνικού χειρισμού του video wall.
3. Και στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικές κληρώσεις (μεταξύ όλων των έως το εκάστοτε χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης εγκύρως δηλούντων συμμετοχή στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ήτοι από την εκπομπή της  8ης.12.2017), προκειμένου να αναδειχθούν οι τριάντα συνολικά εκ των Δηλούντων Συμμετοχή, καθένας εκ των οποίων θα συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής τετραγώνου, ήτοι θα βγει «ζωντανά» τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αντίστοιχου επεισοδίου εκ των ως άνω από 18.12.2017 έως 21.12.2017 (εντός του οποίου έγινε η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία αναδείχθηκε) προκείμενου να επιλέξει τετράγωνο από τα εκάστοτε εναπομείναντα και να κερδίσει το αντίστοιχο δώρο/τα αντίστοιχα δώρα (εκ των ως άνω), μέχρι επιλογής και των τριάντα τετραγώνων και ανάδειξης και των τριάντα νικητών, που θα κερδίσουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δώρα της Δεύτερης Φάσης (εφεξής Νικητές Δεύτερης Φάσης).  Για τις ανάγκες της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ γίνονται πλείονες κληρώσεις από τις οποίες αναδεικνύονται οι συμμετέχοντες, οι οποίοι καλούνται για να βγουν «ζωντανά» και να επιλέξουν τετράγωνο. Με την επιλογή του τετραγώνου που περιέχει το ανωτέρω μεγάλο δώρο της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, δεν παύει η διαδικασία επιλογής καθώς οι υπόλοιποι κληρωθέντες που τυχόν εναπομένουν θα επιλέγουν τετράγωνο, όταν θα βγαίνουν στον «αέρα», προκειμένου να κερδίσουν τα αντίστοιχα δώρα και μέχρι να αναδειχθούν οι Νικητές της Δεύτερης Φάσης και για τα τριάντα τετράγωνα-δώρα.
4. Στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης τυγχάνει εφαρμογής μόνο η υπό 2.α) ανωτέρω περίπτωση εναλλακτικής επιλογής της Πρώτης Φάσης (πριν την αποκάλυψη του περιεχομένου του αντίστοιχου τετραγώνου), και πάλι κατά τη διακριτική ευχέρεια και κρίση του ALPHA, μέσω σχετικής αντιπρότασης της παρουσιάστριας. Σε περίπτωση που ο Δηλών Συμμετοχή επιλέξει την αντιπρόταση της παρουσιάστριας, το τετράγωνο που είχε επιλέξει δεν ανοίγει, παραμένει κλειστό στο video wall και τίθεται ξανά προς επιλογή από τους επόμενους κληρωθέντες τηλεθεατές. Η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει χώρα, ή μη, κατόπιν απόφασης του ALPHA και για όσα τετράγωνα τυχόν αποφασίσει ο ALPHA, μέσω της παρουσιάστριας, ακόμα και για τετράγωνο που ήδη τέθηκε στην ως άνω διαδικασία.
5. Περαιτέρω, μόνο στο πλαίσιο της Δεύτερης και τελευταίας Φάσης, ο ALPHA διατηρεί το δικαίωμα προσαύξησης (με χρήματα ή/και επιπλέον δώρο/δώρα) του περιεχομένου οποιουδήποτε τετραγώνου οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές αποφασίσει ο ALPHA, όπως θα ανακοινώνεται μέσω της παρουσιάστριας, ακόμα και αν συμμετέχων τηλεθεατής είναι στον «αέρα» και σε διαδικασία επιλογής τετραγώνου.
6. Με την ανάδειξη των Νικητών της Δεύτερης Φάσης και την ολοκλήρωση της Δεύτερης Φάσης, λήγει και η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις για την ανάδειξη των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης κατά τα ανωτέρω, θα γίνονται ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Ευγενίας Ρουτζούνη του Βασιλείου, ή του νομίμου αναπληρωτού της, στην οποία θα κατατεθούν και οι παρόντες όροι και η οποία θα παρευρίσκεται στη διαδικασία διεξαγωγής της Δεύτερης Φάσης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ
1. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις θα γίνονται με τα μέσα και από τους προστηθέντες της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ. Στις ηλεκτρονικές κληρώσεις θα συμμετέχουν όλες οι έγκυρες δηλώσεις συμμετοχής στην ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ έως το εκάστοτε χρονικό σημείο κάθε κλήρωσης, ακόμα και αν αντιστοιχούν σε Δηλούντες Συμμετοχή που αναδείχθηκαν νικητές από προηγούμενες διεξαχθείσες κληρώσεις της Αναγγελίας ή/και της Πρώτης ή/και Δεύτερης Φάσης. Όποιος Δηλών Συμμετοχή αναδεικνύεται από τις κληρώσεις, προκειμένου να συμμετέχει, και καταστεί εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, αποκτά δικαίωμα επιλογής ενός τετραγώνου και θα κερδίζει το αντίστοιχο στο επιλεγέν τετράγωνο δώρο/δώρα που θα εμφανίζεται/εμφανίζονται μετά το άνοιγμα κάθε αντίστοιχου τετραγώνου, εφόσον επιτευχθεί η άμεση επικοινωνία μαζί του, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα, λαμβανομένων υπ΄όψιν και των κατά τα ανωτέρω εναλλακτικών επιλογών τις οποίες δύναται να προτείνει ο ALPHA σε κάθε φάση. Ο ALPHA αποφασίζει τη διάρκεια της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και το χρονικό σημείο ένταξης των κληρώσεων εντός των αντίστοιχων επεισοδίων κάθε φάσης, λαμβανομένου υπ΄ όψιν και του προγράμματος στο πλαίσιο κάθε αντίστοιχου επεισοδίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ALPHA δύναται να παρατείνει την διάρκεια συνολικά της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ή του διαστήματος της Αναγγελίας ή/και της Πρώτης Φάσης ή/και της Δεύτερης Φάσης ή να συντομεύσει τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων ή επιμέρους, κατά την κρίση του ή λόγω προγραμματισμού του προγράμματός του ή για έκτακτους εν γένει λόγους. Επίσης, ο ALPHA αποφασίζει κατά την κρίση του τον αριθμό των εκάστοτε κληρωθέντων και Δηλούντων Συμμετοχή που θα βγαίνουν στον «αέρα» προκειμένου να επιλέξουν τετράγωνο στο πλαίσιο κάθε επεισοδίου.
2. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της Δεύτερης Φάσης και μέχρι την ανάδειξη του τελευταίου νικητή, δύνανται να υποβάλλονται δηλώσεις συμμετοχής. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών κληρώσεων ή της «ζωντανής» συμμετοχής των κληρωθέντων, δύνανται να υποβάλλονται δηλώσεις συμμετοχής.
3. Κάθε ένας που θα κληρωθεί, στο πλαίσιο όλων των φάσεων, θα κληθεί από τους υπεύθυνους εκπροσώπους του ALPHA (βάσει των σχετικών στοιχείων που η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα χορηγήσει στον ALPHA) στον τηλεφωνικό αριθμό, απ’ όπου δήλωσε συμμετοχή, προκειμένου να του ανακοινωθεί ότι κληρώθηκε και να βγει στον «αέρα» της ΕΚΠΟΜΠΗΣ για να συμμετέχει κατά τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση το όνομα κάθε νικητή και ενδεχομένως μέρος του τηλεφωνικού αριθμού από το οποίο δήλωσε συμμετοχή, θα ανακοινωθεί στον «αέρα» από τον ίδιο ή/και την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ή/και θα αναγραφεί στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ενώ άλλα προσωπικά στοιχεία αυτού ενδέχεται να αναφερθούν στο πλαίσιο της «ζωντανής» συνομιλίας της παρουσιάστριας μαζί του και να μεταδοθούν από τον «Α», ή/και μέσω της ιστοσελίδας του, της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας του ή/και άλλων μέσων. Περαιτέρω, μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε εκ των νικητών επιλέξει ο ALPHA ή/και από όλους τους νικητές να παρευρεθεί/παρευρεθούν «ζωντανά» και να συμμετέχει/συμμετέχουν σε επεισόδιο της Εκπομπής ή/και οποιασδήποτε άλλης εκπομπής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ALPHA. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας το παρόν αποτελεί δικαίωμα του ALPHA και σε καμία περίπτωση υποχρέωσή του. Η Εκπομπή δύναται να μεταδίδεται από τον ALPHA με κάθε μέσο και χωρίς χρονικό και τοπικό περιορισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Οι δηλώσεις συμμετοχής για την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ των παρόντων όρων δεν περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές κληρώσεις στο πλαίσιο τυχόν επόμενων νέων προωθητικών ενεργειών, στο πλαίσιο της ίδιας ή άλλης εκπομπής. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει σε επόμενη νέα προωθητική ενέργεια (της ίδιας ή άλλης εκπομπής), θα πρέπει εκ νέου να δηλώσει συμμετοχή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους διεξαγωγής που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ALPHA και θα διέπουν την αντίστοιχη τυχόν νέα προωθητική ενέργεια.
5. Ο ALPHA δεν ευθύνεται αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η άμεση επικοινωνία με κάποιον Δηλούντα Συμμετοχή, όπως ενδεικτικά, στην περίπτωση που δεν απαντήσει άμεσα στην κλήση για να βγει στον «αέρα» ή έχει απενεργοποιήσει το τηλέφωνό του ή έχει φραγή εισερχομένων κλήσεων κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή χάνει το δικαίωμα συμμετοχής άμεσα, χωρίς οποιαδήποτε δεύτερη ευκαιρία και στη θέση του καλείται ο επόμενος κατά σειρά, όπως προέκυψε από την αντίστοιχη ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τα στοιχεία που η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ χορηγεί στον ALPHA.
6. Τα ειδικότερα στοιχεία κάθε προϊόντος των δώρων, ιδίως χρώμα, σχέδιο, υλικό και άλλες ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κατηγορία μοντέλου κ.λπ., καθορίζονται από τον ALPHA ή/και τους αντίστοιχους προμηθευτές και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προμηθευτών.
Γ. Ενημέρωση νικητή
1. Τα δώρα των νικητών, θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, ως ακολούθως:
Οι προστηθέντες ή συνεργάτες του ALPHA θα τους ενημερώνουν τηλεφωνικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσουν, ώστε να τους αποδοθούν τα δώρα. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ο ALPHA θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό,  απ΄ όπου δήλωσε συμμετοχή, ώστε να τον ενημερώσει για τον τρόπο και χρόνο παραλαβής του αντίστοιχου δώρου του. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με δικαιούμενους να λάβουν δώρα, αυτοί χάνουν το δώρο τους και το σχετικό δικαίωμά τους.
2. Ο ALPHA έχει υποχρέωση παράδοσης κάθε αντίστοιχου δώρου εντός 60 ημερών από την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ALPHA (στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων). Οι ως άνω δικαιούμενοι να λάβουν δώρο θα πρέπει κατά το χρόνο που θα τους έχει ανακοινωθεί από τον ALPHA κατά τη μεταξύ τους επικοινωνία ως άνω, να προσέλθουν στις ως άνω εγκαταστάσεις του ALPHA, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να την/το επιδείξουν για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και κατά την παραλαβή του Δώρου να υπογράψουν τη δήλωση-βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του δώρου, που θα προσκομίσει ο ALPHA. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο έρθει στις εγκαταστάσεις για παραλαβή του δώρου, άλλο από τον δικαιούμενο, θα πρέπει να έχει μαζί του εξουσιοδότηση από το δικαιούμενο πρόσωπο, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του συγκεκριμένου δώρου για λογαριασμό του δικαιούμενου εκ της ως άνω αιτίας, καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να την επιδείξει για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του με τον εξουσιοδοτούμενο δυνάμει της εξουσιοδότησης. Η παράδοση και παραλαβή του μεγάλου δώρου του αυτοκινήτου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην Αθήνα, στον τόπο που θα υποδείξει ο ALPHA στον αντίστοιχο νικητή. Επίσης, ο νικητής του μεγάλου δώρου θα ενημερωθεί για τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα για την πραγματοποίηση της παράδοσης και παραλαβής του αυτοκινήτου.
3. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας, κατόπιν επιθυμίας του δικαιούμενου το δώρο, στον τόπο που θα υποδείξει ο δικαιούμενος, τα δε σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον δικαιούμενο (εξαιρουμένου του μεγάλου δώρου του αυτοκινήτου, για το οποίο ως άνω η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής θα γίνει υποχρεωτικά στην Αθήνα, στον τόπο που ο ALPHA θα υποδείξει στον νικητή). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ALPHA κατά την ως άνω επικοινωνία του ALPHA μαζί του και να στείλει στον ALPHA (μέσω φαξ στον αριθμό 212212 4464) πριν την πραγματοποίηση της αποστολής: αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του με τον δικαιούμενο το δώρο και υπεύθυνη δήλωση (το σχέδιο της οποίας θα χορηγηθεί από τον ALPHA) με την οποία θα δηλώνει τη διεύθυνση που επιθυμεί να σταλεί το δώρο και το πρόσωπο που επιθυμεί να το παραλάβει (ο ίδιος ή τρίτος). Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα από τον δικαιούμενο διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή του δώρου και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει ο ALPHA για οποιονδήποτε λόγο.
Δ. Ακύρωση Νικητή
Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:
1. Στην περίπτωση που δεν χορηγήσει ή αντιστοίχως αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου) εντός του χρόνου που θα ορίσει ο ALPHA ή/και δεν υπογράψει, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα.
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του στον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο δήλωσε συμμετοχή, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήξη της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
3. Στην περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτών στο σύνολό τους. 
4. Στην περίπτωση που δεν έχει ηχογραφηθεί ως άνω ή δεν έχει ευκρινώς ηχογραφηθεί ως άνω, το όνομά του ή/και το τηλέφωνό του.
Ε. Χρήση Δωροεπιταγής TV MALL
1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μία ή/και τις περισσότερες Δωροεπιταγές του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ αθροιστικά ή και μεμονωμένα για την αγορά ενός προϊόντος ή περισσοτέρων κάθε φορά προϊόντων ως εξής:
α) Εάν κατέχει μία Δωροεπιταγή: από φυσικό κατάστημα της TV MALL ή από το ηλεκτρονικό κατάστημα της TV MALL (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «tvmall.gr», στην οποία θα βρει και κατάλογο των φυσικών καταστημάτων), γνωστοποιώντας το όνομά του και τον μοναδικό κωδικό της Δωροεπιταγής του, στην πρώτη περίπτωση στον υπάλληλο του εκάστοτε καταστήματος που θα τον εξυπηρετήσει και στη δεύτερη περίπτωση μέσω της προσθήκης τους κατά την εκάστοτε διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών της TV MALL (τον μοναδικό κωδικό στο ειδικό πεδίο της ιστοσελίδας «tvmall.gr» με την ονομασία «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ»).
β) Εάν κατέχει περισσότερες της μίας Δωροεπιταγές (στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ): μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας στο τηλέφωνο 212 121 2000, γνωστοποιώντας το όνομά του και τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κάθε Δωροεπιταγή του, στον εκάστοτε εκπρόσωπο της TV MALL που θα τον εξυπηρετήσει.
2. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει:
είτε απευθείας από φυσικό κατάστημα, με την προσκόμιση και αντιγράφου λογαριασμού κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας από την οποία θα προκύπτει ότι είναι δικαιούχος της αντίστοιχης τηλεφωνικής γραμμής με την οποία έγινε η αντίστοιχη σε κάθε Δωροεπιταγή δήλωση συμμετοχής, σε περίπτωση δε χρήσης τηλεφωνικής γραμμής τρίτου με την ειδική για τον σκοπό αυτό εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. και επιδεικνύοντας σε κάθε περίπτωση την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας του ίδιου ως δικαιούχου ή, αντιστοίχως, ως εξουσιοδοτουμένου (διευκρινίζεται ότι παραλαβή από φυσικό κατάστημα είναι δυνατή για όλους τους τρόπους χρήσης, δηλαδή όχι μόνο για χρήση σε φυσικό κατάστημα, αλλά και για χρήση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας),
είτε μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών (κατά τον αντίστοιχο τρόπο χρήσης), με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν τον δικαιούχο της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών. Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει η TV MALL για οποιονδήποτε λόγο.
3. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να καλέσει περισσότερες από (1) μια φορές ή/και να αποστείλει περισσότερα του ενός (1) μηνύματα (χωρίς περιορισμό) για να δηλώσει συμμετοχή, λαμβανομένης σε κάθε περίπτωση υπ΄όψιν της επισήμανσης του όρου Β.Ι.6. ανωτέρω.
4. Κάθε φορά που Δηλών Συμμετοχή θα καλεί ή/και αποστέλλει μήνυμα κατά τα ως άνω, θα του ανακοινώνεται/αποστέλλεται αντίστοιχος (μοναδικός) κωδικός αριθμός, που θα αντιστοιχεί σε μία κάθε φορά Δωροεπιταγή αξίας τεσσάρων (4) ευρώ. Η χορήγηση σε κάθε Δηλούντα Συμμετοχή της Δωροεπιταγής για κάθε χρήση Υπηρεσίας γίνεται ανεξαρτήτως του εάν αυτός κληρωθεί και αναδειχθεί νικητής ή όχι. Περαιτέρω, υπάρχει και η δυνατότητα όπως γίνει χρήση της κάθε Δωροεπιταγής με την παροχή ισόποσης έκπτωσης για την αγορά προϊόντος/προϊόντων TVMALL αξίας μεγαλύτερης αυτής που αντιστοιχεί στη Δωροεπιταγή/στις Δωροεπιταγές ενός Δηλούντος Συμμετοχή (δηλαδή το ποσό της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών θα αφαιρεθεί από την συνολική αξία του προϊόντος/των προϊόντων και ο Δηλών Συμμετοχή θα καταβάλει την σχετική διαφορά).
5. Κάθε Δωροεπιταγή χρησιμοποιείται μία (1) μόνο φορά. Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των τεσσάρων (4) ευρώ (ή της εκάστοτε συνολικής αξίας των τυχών περισσότερων της μίας Δωροεπιταγών), δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής (ή του συνολικού ποσού των τυχών περισσότερων Δωροεπιταγών) σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Δηλών Συμμετοχή δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών αντίστοιχων των δηλώσεων συμμετοχής του αποκλειστικά και μόνο στη συγκεκριμένη ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ήτοι δεν μπορεί να αθροίσει τις Δωροεπιταγές που απέκτησε από συμμετοχή του σε διαφορετικές προωθητικές ενέργειες. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ επιλογή του Δηλούντα Συμμετοχή, είτε μεμονωμένα για διαφορετικές αγορές είτε αθροιστικά για την αγορά ενός (1) ή περισσότερων προϊόντων. Για παράδειγμα κάποιος που έχει 3 Δωροεπιταγές των 4 ευρώ, συνολικής αξίας 12 ευρώ, μπορεί να αγοράσει ένα προϊόν των 12 ευρώ ή περισσότερα προϊόντα συνολικής αξίας 12 ευρώ, ή ένα προϊόν ή περισσότερα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά. Σε περίπτωση περισσότερων Δωροεπιταγών λόγω δήλωσης συμμετοχής σε περισσότερες διαφορετικές προωθητικές ενέργειες, μόνο οι Δωροεπιταγές στο πλαίσιο της ίδιας προωθητικής ενέργειας μπορούν να προστεθούν και να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά και όχι Δωροεπιταγές στο πλαίσιο διαφορετικών προωθητικών ενεργειών. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την επομένη της ημέρας λήψης του αντίστοιχου σε κάθε Δωροεπιταγή κωδικού (ως τέτοια θεωρείται η αρχική ημερομηνία κατά τη δήλωση συμμετοχής και όχι τυχόν μεταγενέστερη κατά τον όρο Ε.6 κατωτέρω, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει, ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί), και μόνο υπό τον όρο τήρησης της ως άνω κατά περίπτωση διαδικασίας, προσκόμισης/χορήγησης/επίδειξης των εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω και υπογραφής τυχόν σχετικών με τη παράδοση και παραλαβή των προϊόντων εγγράφων. Είναι δυνατή η χρήση Δωροεπιταγής συνδυαστικά και με προφορές που εκάστοτε ισχύουν κατά την πολιτική της εταιρείας TV MALL.
6. Σε περίπτωση που Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά τον μοναδικό κωδικό τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο : 214 214 8429 με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Κυριακή, καθ΄ όλο το 24ωρο και να ηχογραφήσουν το μήνυμά τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν τον μοναδικό κωδικό τους. Οι υπάλληλοι της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ θα τηλεφωνούν σε όσους έχουν ηχογραφήσει τα στοιχεία τους από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από 09:30 έως 17:30, προκειμένου να τους δίνουν τον μοναδικό κωδικό που έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις/μηνύματα και τους κωδικούς για την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος Δωροεπιταγής οφείλει να διαφυλάττει τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτή, ο δε ALPHA ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν απώλεια του μοναδικού κωδικού ή παρέλευση της προθεσμίας χρήσης Δωροεπιταγής ή για τυχόν χρήση του κωδικού από τρίτους.
7. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει σχετικές με τη χρήση των Δωροεπιταγών πληροφορίες στο τηλέφωνο της TV MALL : 212 121 2000.  
ΣΤ. Λοιποί όροι
1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται (εξαιρουμένης εννοείται της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας ανταλλαγής κατά τη διεξαγωγή των ως άνω Φάσεων), ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτο. Οποιοιδήποτε φόροι, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κ.λπ. τυχόν βαρύνουν τα δώρα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορικών εξόδων για την παράδοση και παραλαβή των δώρων), τα επωμίζονται αποκλειστικά οι νικητές, ο δε ALPHA ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
2. Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ή/και ο ALPHA δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.
3. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι (όσο διαρκεί η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σύμφωνα με αυτούς) και θα ενημερώνονται διαρκώς εάν χρειαστεί, στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», www.alphatv.gr. Ο ALPHA διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA», www.alphatv.gr. Επιπρόσθετα, οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Ευγενία Ρουτζούνη του Βασιλείου, με έδρα την Αθήνα, οδός Γενναδίου 2-4, 5ος όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3843943 και 210-3821673, στην οποία και θα κατατίθεται και οποιαδήποτε τυχόν ως άνω τροποποίησή τους με νεότερο έγγραφο. Κάθε Δηλών Συμμετοχή ή/και τρίτος δικαιούται με δική του δαπάνη, να λάβει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα έχουν κατατεθεί στην ως άνω Συμβολαιογράφο.
4. Σχετικές με την ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αναφορές ενδέχεται να γίνουν, πέραν της Εκπομπής, με trailer κατά τη διάρκεια της Εκπομπής και του εν γένει προγράμματος του «Α» ή/και με BANNER μέσω της ιστοσελίδας του «A» (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alphatv.gr) ή/και άλλων ιστοσελίδων ή/και της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας του «A» ή/και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
5. Ο ALPHA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για μη απόδοση δώρων εξ υπαιτιότητας των αντίστοιχων νικητών ή για λόγους ανωτέρας βίας.
6. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών και εν γένει της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καθώς και για την απόδοση των (κατά τα ως άνω) μοναδικών κωδικών αριθμών των Δωροεπιταγών και τη διασφάλιση της χρήσης τους (κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), αλλά και για την τήρηση όλων των σχετικών με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομοθετικών διατάξεων είναι αποκλειστικά η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, ο δε ALPHA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.
7. Το προσωπικό και οι συνεργάτες των εταιρειών ALPHA, ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, TV MALL και των εταιρειών που προμηθεύουν τα δώρα, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος, δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής. 
8. Η υλοποίηση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ονόματα των Δηλούντων συμμετοχή, τις τηλεφωνικές γραμμές, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής στο πλαίσιο των παρόντων, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Δηλούντα Συμμετοχή προς την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και των Οδηγιών ΕΕ 2016/680 και 2016/681. Σκοπός της, εκ μέρους της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ, τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ταυτοποίηση των νικητών. Μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης των δώρων στους νικητές, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστραφούν. Κάθε Δηλών Συμμετοχή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ (βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας), επικοινωνώντας στo τηλέφωνο της ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ : 214214 8429. Η ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της ή προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ιδίως στον ALPHA στο πλαίσιο της, κατά την παρούσα, διαδικασίας υλοποίησης της ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της διασφάλισης της διαφανούς διεξαγωγής της.
 
Παλλήνη, 08.12.2017
 

WEBTV: ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ